روش تدریس نوین

مرکز ترویج علوم انسانی با همکاری آموزش و پرورش در زمینه رورش تدریس نوین به آموزش و آگاه‌سازی پرداخته که در بخش روش تدریس نوین می‌توانید از جزئیات آن باخبر شوید.

روش تدریس نوین انواع گوناگونی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

 • روش تدریس تلفیقی
 • روش تدریس مشارکتی
 • روش تدریس فعال و پویا(دانش‌آموزمحور)

می‌باشد. هدف از روش تدریس نوین عبور از روش تدریس منفعل(معلم مدار) به سوی روش تدریس فعال(دانش‌آموز مدار) می‌باشد. با این شیوه نظام آموزشی به پویایی و بازدهی بیشتری دست خواهد یافت.

عوامل موثر بر روش تدریس نوین که بهتر است همسو با یکدیگر باشند:

 • معلم
 • مدیر
 • دانش‌آموز
 • اولیا
 • محتوای کتاب درسی
 • محیط آموزشی 

برنامه ریزی قبل از شروع سال تحصیلی در رویکرد رهبری معلم

برنامه ریزی قبل از شروع سال تحصیلی در رویکرد رهبری معلم

ترتیب فیزیکی مناسب محیط کلاس یک نقطة شروع خوب برای مدیریت موثر کلاس درس است.

سوالاتی که باید پاسخ داده شود عبارتند از اینکه؛

 • میزها چگونه مرتب شوند؟
 • میز معلم کجا باشد؟
 • سطل زباله و مدادتراش کجا قرار گیرند؟
 • گروه ها کجا مطالعه نمایند؟
 • فعالیت های اشتراکی کجا صورت گیرد ؟ و …

به این سوالات باید به گونه ای پاسخ دهید و محیط را تنظیم نمایید که رفتارها و عوامل مخل کاهش یابد و بهترین استفاده از فضای موجود کلاس شود.

اورتسون و دیگران ( ۱۹۸۷) سه راهنمای کلیدی برای ترتیب مناسب کلاس ارائه داده اند که عبارتند از :

۱- از تراکم محیط های پر رفت و آمد بکاهید .

۲- مطمئن شوید که کلیه دانش آموزان معلم را می بینند و توسط معلم دیده می شوند.

۳- مواد آموزشی و منابع درسی پر استفاده را در دسترس قرار دهید .

مک کون، استیفنز ولاو ( ۱۹۹۹) می گویند که مدیران اثر بخش دارای برنامه ریزی و پیش برنامه ریزی هستند . برنامه ریزی بدین مفهوم که هر روز برای تدریس شان هر چه نیاز هست مهیا می کنند و پیش برنامه ریزی بدین معنا که تدریس شان را از دیدگاه دانش آموزان بررسی کرده و سوالات مدیران اثر بخش شامل موارد زیر است:

۱- این مدیران رهبران خوبی هستند و بسیاری از مسائل و مهارتهای زندگی واقعی را فراتر از برنامه درسی آموزش می دهند .

۲- قادرند چند فعالیت را با هم انجام دهند از جمله آموزش، کنترل کلاس ، توجه به زمان، کنترل عوامل مزاحم و به قول معروف یک چشم هم در پشت سرشان دارند .

۳- می دانند که وقت های استراحت و خالی زمینه بروز مسایل انضباطی و رفتارهای مخرب است .

۴- می دانند که جو هیجانی و فیزیکی کلاس از عوامل مهم رفتارند و سعی می کنند جو هیجانی مطلوبی ایجاد کنند .

۵- این مدیران حسی از نظم و قاعده در کلاس حکمفرما می کنند.

۶- به دانش آموزان درباره کیفیت و ارزش کارشان بازخورد می دهند .

۷- به دانش آموزان کمک می کنند برای خود اهداف شخصی تعیین نموده و خود را ارزیابی نمایند .

۸- سعی دارند استرس دانش آموزان را در حداقل نگهدارند .

۹- مدیریت زمان را بخوبی می دانند( تیلستون ، ۲۰۰۴، صص ۵۲-۴۴).

۱۰- می دانند که محیط کلاسی به کیفیت بد ، معلم را حساس کره و موجب می شود دانش آموزان کمتر در فعالیت ها شرکت کنند و بیشتر با یک دیگر درگیر شوند. ( ادواردز، ۲۰۰۴، ص ۳۶۸ ).

۱۱- سعی می کنند، والدین دانش آموزان را بطور گسترده ای درگیر مسایل آموزشی کنند ( ادواردز، ۲۰۰۴، ص ۳۷۳ ).

۱۲-  با مشکلات درگیر نمی شوند بلکه مانع از اتفاق افتادن آنها می شوند ( جفری پتی ، ترجمه ابراهیمی قوام و صادقی ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۴۴ ).

منبع:

برگرفته از حوزۀ تعلیم وتربیت

 

 

اهداف مدیریت کلاس در رویکرد رهبری معلم

(بخش هفتم)

رویکرد رهبری معلم که یکی از زیرشاخه های روش تدریس نوین است در مطالب گذشته کاملا معرفی شده است.

هم چنین؛

نحوۀ صحیح مدیریت کلاس در این رویکرد، راهکار اجرایی این رویکرد، سبک های مدیریت کلاس، مستلزمات رهبری اثربخش وعناصر مؤثر بر مدیریت کلاس در این رویکرد هر کدام به تفصیل مورد بحث وبررسی قرار گرفته اند.

حال می خواهیم اهداف عمدۀ مدیریت کلاس در رویکرد رهبری معلم را معرفی کنیم.

اهداف‌ عمدۀ مدیریت‌ کلاس‌ درس‌ در رویکرد رهبری معلم 

روش‌ معلم‌ در مدیریت‌ کلاس‌ براساس‌ جهت‌گیری‌های‌ انسانی‌ در محیط کلاس‌است‌.

معلم‌ باید به‌دانش‌آموزان‌ به‌عنوان‌ افراد مجزا و مستقل‌ نگاه‌ کند و راه‌های‌مناسب‌ برای‌ پذیرش‌ و اجرای‌ رفتاری‌ خاص‌ را در هر دانش‌آموز پیدا نماید.

از نظر بیکرووستراپ‌(۸۵) (۲۰۰۰)، اهداف‌ عمده‌ی‌ مدیریت‌ کلاس‌ درس‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

۱ – برنامه‌ریزی‌ درسی‌ بر پایه‌ی‌ آمیزه‌ای‌ از تنوع‌ و هدف‌
۲ – ارائه‌ی‌ دستورالعمل‌های‌ شفاف‌ به‌دانش‌آموزان‌ در مورد فعالیت‌های‌ درسی‌
۳ – هدایت‌ و نظارت‌ بر یادگیری‌ و فعالیت‌های‌ دانش‌آموزان‌
۴ – بکارگیری‌ ابزارهای‌ آموزشی‌ و منابع‌ یادگیری‌ و تدریس‌
۵ – حرکت‌ منطقی‌ از یک‌ مرحله‌ از تدریس‌ به‌مرحله‌ دیگری‌ از تدریس‌
۶ – زمان‌بندی‌ فعالیت‌های‌ کلاسی‌ و ایجاد توازن‌ در آنها
۷ – شروع‌ و خاتمه‌ هدفمند درس‌

معلمان با

 • بررسی هدف ها و مؤلفه های مدیریت کلاس درس
 • تأمل در مورد کلاس های خود
 • بازدید از کلاس های دیگر همکاران
 •  گفت و گو با کارشناسان

نگرشی همه جانبه در مورد مدیریت کلاس پیدا می کنند.

اهداف مدیریت کلاس

۱- پیشرفت تحصیلی بیشتر دانش آموزان

۲- رشد اجتماعی و هیجانی دانش آموزان

۳- تعادل و رشد ویژگیهای شخصیتی

۴ – صرف زمان بیشتر برای فعالیتهای آموزشی و یادگیری

۵- صرف زمان کمتر برای فعالیتهای جنبی و بی هدف

۶- رشد خود تنظیمی دانش آموزان

۷- رشد اخلاقی دانش آموزان

۸- تمرکز بر پیشگیری از رفتارهای مخرب به جای درمان آن

منابع:

برگرفته از پرتال آموزش جامع تدریس

برگرفته از حوزۀ تعلیم وتربیت

برگرفته از معلم، مدیریت کلاس، موانع وراهبردها

عناصر مؤثر بر مدیریت کلاس درس در رویکرد رهبری معلم

(بخش ششم)

عناصر مؤثر بر مدیریت‌ کلاس‌ در رویکرد رهبری معلم
در مدیریت‌ کلاس‌ عوامل‌ و عناصر گوناگونی‌ دخیل‌ هستند.

مدیریت‌ کلاس‌ شامل‌روش‌های‌ عادی‌ مدیریتی‌، آموزشی‌ و رفتارهای‌ تعاملی‌ کلاس‌ و عناصر دیگری‌ است‌.

بختیار نصرآبادی‌ و نوروزی‌ (۱۳۸۲) روی‌ شش‌ عنصر راهبردی‌ مؤثر به‌شرح‌ زیر تأکید دارند:

۱ – برنامه‌ریزی‌:

معلمانی‌ که‌ برنامه‌ریزی‌ می‌کنند انتظارات‌ خود را به‌دانش‌آموزان‌منتقل‌ می‌نمایند در نتیجه‌ پیشرفت‌ علمی‌ و یادگیری‌ آنان‌را بالاتر می‌برند.

۲ – وضع‌ قوانینی‌ ساده‌ و مؤثر:

هدف‌ قوانین‌ مدرسه‌ و کلاس‌ افزایش‌ پیشرفت‌اجتماعی‌ و علمی‌ دانش‌آموزان‌ است‌ (کانجلوسی‌(۸۶)، ۱۹۹۰).

معلمانی‌ که‌ مدیرانی‌ مؤثر به‌حساب‌ می‌آیند به‌فراگیرانشان‌ یاد می‌دهند که‌ چطور به‌قوانین‌ عمل‌ کنند وعمل‌ به‌آن‌را ادامه‌ دهند.

در قوانین‌ کلاسی‌ کارهای‌ عادی‌ کلاس‌ سازمان‌دهی‌ می‌شود. سادگی‌ در فهم‌ و عمل‌ به‌قوانین‌ مؤثر است‌.

۳ – بازخورد مثبت‌ در آغاز کار:

معلمان‌ موفق‌ شیوه‌های‌ تدریس‌ و کنترل‌ کلاس‌ رادر آغاز سال‌ تحصیلی‌ با دانش‌ آموزانشان‌ به‌بحث‌ و تبادل‌ نظر می‌گذراند وفرصت‌هایی‌ را فراهم‌ می‌کنند تا دانش‌آموزان‌ قوانین‌ را با سؤال‌ در مورد آنها خوب‌بفهمند (لومباردی‌(۸۷)، ۱۹۹۲، تاوبر(۸۸)، ۱۹۹۰)

۴ – جهت‌دهی‌ روشن‌ و واضح‌ و مثبت‌:

اگرچه‌ جهت‌دهی‌های‌ آموزشی‌ یاروش‌های‌ کلاسی‌ باید مختصر و واضح‌ باشند، ولی‌ با توجه‌ به‌اهمیت‌ جهت‌دهی‌ها،آنها باید مثبت‌ باشند.

جهت‌دهی‌های‌ منفی‌ باعث‌ ایجاد روحیه‌ی‌ شکست‌ در دانش‌آموزان‌ می‌شود.

۵ – تصویرسازی‌ سازمان‌دهی‌ و کنترل‌ کلاس‌:

معلمان‌ مؤثر، رفتار دانش‌آموزان‌ رادر کلاس‌ درس‌ خود به‌تصویر می‌کشند.

آنان‌ به‌هر دانش‌ آموزی‌ مسئولیتی‌ برای‌انجام‌ کار در خلال‌ فعالیت‌ یادگیری‌ ارائه‌ می‌دهند و سپس‌ تصویری‌ برای‌ آن‌ چه‌ که‌دانش‌آموز باید عملا انجام‌ دهد به‌وجود می‌آورند.

۶ – ثبت‌ نمره‌ها وامتیازها:

هر معلمی‌ وظیفه‌ی‌ ثبت‌ نمره‌ها، میزان‌ حضور ومشارکت‌ در کلاس‌، مسایل‌ مربوط به‌انضباط و ثبت‌ دیگر جنبه‌های‌ کلاس‌ را بر عهده‌دارد و برای‌ منصف‌ بودن‌، منطقی‌ بودن‌ و با ثبات‌ بودن‌، نیازمند به‌یک‌ روش‌ منظم‌برای‌ ثبت‌ و نگهداری‌ اطلاعات‌ و نمره‌ها است‌.

مرعشی‌ (۱۳۷۱) در مورد اداره‌ی‌ کلاس‌ و عوامل‌ مؤثر در آن‌ در یکی‌ از مقاله‌های‌خود می‌نویسد:

اداره‌ی‌ کلاس‌ با محیط و موقعیت‌ کلاس‌ ارتباط دارد.

موقعیت‌ها عبارتند از هدف‌های‌ آموزشی‌، رفتار معلم‌، مشارکت‌ شاگردان‌، زمان‌ درس‌، عده‌ی‌ دانش‌آموزان‌، وسایل‌ و فضای‌ کلاس‌ و مانند آنها.

وی‌ هم‌چنین‌ مسایل‌، عوامل‌ وابزارهای‌ مدیریت‌ و سازمان‌ کلاس‌ درس‌ را به‌هفت‌ بخش‌ زیر تقسیم‌بندی‌ می‌کند:

۱ – مدیریت‌ و سازماندهی‌ کلاس‌ درس‌
۲ – عوامل‌ مؤثر در مدیریت‌ و سازماندهی‌ کلاس‌
۳ – مسایل‌ و مشکلات‌ مدیریت‌ کلاس‌
۴ – برنامه‌های‌ درسی‌ و سازماندهی‌ فعالیت‌ها
۵ – نظم‌ وانضباط
۶ – تشویق‌ و تنبیه‌
۷ – ارزشیابی‌

عوامل مؤثر بر مدیریت کلاس را در سه قسمت به شرح زیر طبقه بندی می نماییم.
الف) ویژگی های شخصیت معلم

بدون شک شخصیت ویا ویژگی های شخصیت معلم، یکی از عوامل مهم در نظم دهی کلاس درس است؛

 • معلمی که ظاهر آن آراسته یاشد
 • مثبت نگر وخوش اخلاق است
 • به توانایی های ذهنی، جسمی، عاطفی وتفاوت های فردی شاگردان آگاهی دارد
 • شرایط فیزیکی کلاس را از قبل آماده می سازد
 • مهارت ارزشیابی و پرسش کردن را می داند
 • دانش آموزان را دوست دارد وبه کارش علاقه نشان می دهد
 • باایمان، راستگو، صادق وخوش بیان می باشد
 • در کارش مسلط است وبا معلمی که این ویژگی ها را ندارد مسلما بسیار متفاوت است،
 • بنابراین معلمین باید این صفت را در خود آشکار نمایند ودر تمهیدات اشتغال به حرفۀ مقدس معلمی، این ویژگی ها را در خود متبلور سازند.
ب) روش های تدریس معلم

هر روش تدریس کارایی خود را دارد واز یک روش تدریس نمی توان برای آموزش همۀ دروس ویا در همۀ کلاس ها استفاده نمود.

یک معلم باید با توجه به شرایط کلاسی – امکانات وتجهیزات – توانایی های خود وشاگردان ومحتوای کتب درسی یک روش مناسب انتخاب نماید ودر صورتی که روش تدریس معلم مناسب نباشد، باعث سردرگمی شاگردان، شلوغی کلاس واتلاف وقت خواهد شد.

بنابراین لازم است که یک معلم نسبت به الگوها، روش ها و راهبردهای فنون تدریس، آگاهی های لازم را داشته باشد تا به موقع ودر جای مناسب از هر کدام از روش ها وفنون، با موقعیت بهره مند گردد.

ج) استفاده از فنون تدریس

تدریس به مجموعه اعمالی که معلم برای جلب توجه شاگردان به تدریس اثربخش وکارآمدتر اجرا می نماید، گفته می شود.

آشنایی وآگاهی نسبت به فنون تدریس واعمال آن ها در کلاس درس توسط معلم باعث می شود، وی بدون استفاده از خشونت وتنبیه بدنی کلاس را مدیریت نموده ونظم را حاکم سازد.

از جمله فنون تدریس می توان فنون زیر را برشمرد.
 1. تدبیر منفی:

  تدبیر منفی یکی از تکنیک های خانواده درمانی است ومعلم به منظور ساکت کردن کلاس ویا جلب توجه دانش آموزان از آن استفاده می نماید، بدین صورت که وقتی کلاس شلوغ می شود معلم طنین شادی صدای خود را کم کرده وبغض صدایش را افزایش می دهد وبا این روش به کلاس نظم می بخشد.

 2. کم و زیاد کردن تن صدا:

  به منظور جلب توجه شاگردان و وادار کردن آن ها به گوش دادن، معلم باید با صدای یکنواخت صحبت نکند، نوسانات صدای خود را کم وزیاد نماید تا دانش آموزان شنوندۀ فعالی شوند.

 3. حرکت های معلم:

  بین حرکت های معلم وتوجه شاگردان رابطه مستقیم وجود دارد، (شعبانی، ۳۸۲) هر چه حرکات هدفمند معلم وحرکت کردن به آخر کلاس وبرگشتن وحرکات پایین کلاس معلم بیشتر باشد، معلم بر کلاس مسلط تر خواهد شد وشاگردان بیشتر به او توجه خواهند کرد ودر نتیجه یادگیری بهتر صورت می گیرد.

 4. تأکید بر روی بعضی مفاهیم وکلمات:

  ” نگاه کنید، دقت کنید”، این کلمات خیلی مهمند وتکرار بعضی افعال وکلمات از جمله نکاتی است که به خاطر تأکید معلم، توجه شاگردان را جلب می نماید.

 5. اشارات معلم:

  بعضی از ایماها و.اشارات معلم، باعث دقت بیشتر شاگردان می شود؛ حرکات دست، چشم، ابرو، دهان، انگشتان وسر، مشتمل بر این حرکات است.

 6. مکث های به موقع وهدفمند:

  برخی معلمان در حین توضیح دادن ویا سخنرانی با مکث های به موقع حواس شاگردان را به مفاهیم جلب می نمایند وسر وصدای دانش آموزان را کاهش می دهند، وکلاس را اداره می نمایند.

 7. تشویق وتمجید دانش آموزان:

  یکی از فنونی که به عنوان ابزاری مؤثر در اختیار معلمان می باشد، تشویق وتمجید است؛ البته تمجید عملکرد شاگردان، باارزش تر از تشویق آنان است، زیرا تشویق شاگردان باعث به وجود آمدن آموزش وپرورش سودگرایانه می گردد. هم چنین معلم می تواند با توجه به سن دانش آموزان از تقویت پته ای نیز بهره ببرد؛ ویا از کارت های تلاش، امتیاز وکارت جایزه بدین منظور استفاده نماید. استفادۀ فاصله ای ونسبی متناوب از این ابزار، اثربخشی آن را ارتقاء می بخشد.

 8. نگاه های معنی دار:

  گاهی نگاه های معنی دار معلم به دانش آموزی که به درس توجه ندارد ویا سر وصدا می کند، باعث کاهش رفتار نا به جای او می گردد. هم چنین با عصبانیت نگاه کردن به دانش آموزانی که برای کلاس مزاحمت ایجاد کرده اند؛ باعث می شود دانش آموز وادار شود به درس های معلم گوش دهد.

 9. ضربه زدن به میز وصندلی:

  گاهی معلم با ضربه زدن به میز یا تابلوی کلاس، توجه شاگردان به مطالب ومفاهیمی که ارائه می شود جلب می کند.

 10. تدوین قانون ومقررات:

  تدوین قوانین کلاسی وتشریح آن برای دانش آموزان وآگاهی دادن به آن ها باعث ایجاد نگرش می گردد ودر نهایت موجب عملکرد فردی وگروهی می شود. لذا معلمان باید در تدوین مقررات کلاس به خصوص در روزهای اول دقت کافی داشته باشند.

  منابع:

  محمودی، م ودیگران. (۱۳۹۶، پاییز). بررسی وشناسایی شیوه های مؤثر ایجاد مدیریت وانضباط کلاس، مطالعات آینده پژوهی وسیاستگذاری، (شماره ۳)، صفحات ۲۸-۱۷

  برگرفته از معلم، مدیریت کلاس، موانع وراهبردها

مستلزمات رهبری اثربخش در رویکرد رهبری معلم

(بخش پنجم)

مستلزمات رهبری اثربخش در رویکرد رهبری معلم

مدیریت کلاس درس ایده آل و رهبری اثربخش مستلزم به کارگیری کارکردهای مدیریت یعنی طراحی، سازماندهی، هدایت، رهبری، نظارت، کنترل وارزشیابی است.

طراحی وسازمان دهی مقدمۀ مدیریت، هدایت، رهبری، اجرای وظایف وارزشیابی مرحلۀ پایانی حلقۀ مدیریت محسوب می شود.

تحقق اين كاركردها جو كلاس را براي يادگيري و آمـوزش مناسـب ميكند.

موقعيـت كـلاس درس ويژگـي هـاي خاصـي دارد كـه تفكيـك كاركردهـا از يكديگر به سختي امكانپذير است، ولي تحقق تمامي كاركردها در فرايند كلاس درس ضروري است.

ادارة كلاس هميشه از عمده ترين مسـائل معلمـان بـوده، چـون اداره و كنترل كلاس درس همواره پيش نياز يك محيط يادگيري اثربخش براي دستيـابي بـه اهداف آموزشي است.

طراحي و سازماندهي كلاس درس ادارة كلاس درس را آسـان تـر مي كند.

اين فعاليت بايد به گونه اي طراحي شود كه از طريق آن فرصت هاي يـادگيري بيشتري فراهم شود و مهارت هاي اجتماعي و مشاركتي دانش آموزان رشد و ارتقا يابد.

در  ادارۀ کلاس درس سازماندهی، موضوعی اساسی وضروری است ومستلزم درگیر شدن فکر معلم برای چگونگی سازمان دهی بهتر است.

سازماندهی به نظم و تربیت درسی واجتماعی دانش آموزان در کلاس درس مربوط می شود.

این فعالیت مستلزم صرف وقت وتوجه به روش هایی است که می تواند از مشکلات رفتاری دانش آموزان جلوگیری و رفتارهای اجتماعی ومناسب دانش آموزان را بهبود بخشد.

بنابراین این عدم سازماندهی کلاس درس موجب عدم توجه به جریان تدریس ویادگیری می گردد.(آندرسون ۱۳۸۰)

مک مانوس (۱۹۸۹) معتقد است که مدیریت اثر بخش کلاس درس مستلزم به کار بستن چهار قانون است که آنها اثرش در مدیریت کلاس مانند اثر چهار عمل اصلی در ریاضیات است .

آن چهار قانون عبارتند از :

۱- شاگردان را درگیر کنید.

بدین مضمون که شروع سریع درس جلو مشکلاتی را می گیرد که چنانچه دانش آموزان به سرعت در فعالیت سودمند درگیر نشوند روی خواهد داد ( اسمیت و لاسلت ، ترجمه صباغیان، ص ۳).

۲- شاگردان را رها کنید.

 برنامه ریزی دقیق پایان هر درس بخش حساس روشی است که معلمان با تجربه از آن استفاده می کنند و آموزش را مفید و مورد علاقه دانش آموزان می سازند.( همان منبع، ص ۵ ).

۳- پیشرفت در آن.

در این قانون توصیه می شود که معلم با برنامه ریزی دقیق تلاش در پیشرفت امر تدریس و آموزش داشته باشد زیرا در اینصورت شاگردان احساس اعتماد به نفس و شایستگی در موضوعات درسی می کنند (همان منبع ، ص ۸).

۴- همگامی با آنان .

معلم برای اینکه بتواند مدیریت اثر بخشی را اعمال کند؛

 • باید با دانش آموزان خود روابط پسندیده ای داشته باشد 
 • برای انجام این مهم است تک تک دانش آموزان را بشناسد
 • نسبت به شرایط کل کلاس حساس باشد 
 • قدم به قدم همه دانش آموزان را همراهی کند ( همان منبع، ص ۱۲).

موارد زیر را می‌توان‌ به‌عنوان‌ راهبردهایی‌ جهت‌ مدیریت‌ کلاس‌ درس‌  ورهبری اثربخش بیان‌ کرد.
توانایی‌ تغییر موضوع‌ صحبت‌ به‌گونه‌ای‌ آرام‌ و منطقی‌ توسط معلم‌

حساسیت‌ معلم‌ در مورد توانایی‌ دانش‌آموزان‌ در انجام‌ دادن‌ فعالیت‌های‌ گوناگون‌ در زمان‌های‌ متفاوت‌؛
 • توجه‌ معلم‌ به‌کل‌ محیط آموزشی‌
 • توجه‌ به‌شیوه‌ی‌ سازماندهی‌ کلاس‌
 • توجه‌ به‌ محیط فیزیکی‌ کلاس‌
 • تفکر و برنامه‌ریزی‌ برای‌ آموزش‌ مؤثر و مدیریت‌ گروهی‌
 • تدوین‌ و آموزش‌ اصول‌ و قواعد مربوط به‌کلاس‌
 • جلب‌ مشارکت‌ اولیای‌ دانش‌آموزان‌ به‌ همکاری‌ نزدیک‌ در فرایند یاددهی‌ – یادگیری‌
 • تدوین‌ و به‌کارگیری‌ راهبردهایی‌برای‌ استفاده‌ بهینه‌ از فرصت‌ها در جریان‌ آموزش‌
 • توجه‌ به‌جلوگیری‌ از بروز مشکلات‌ انضباطی‌
 • فراگیری‌ روش‌های‌ گوناگون‌ واکنش‌ در برابر مشکلات‌دانش‌آموزان‌
 • مهارت‌ در فنون‌ ویژه‌ی‌ کلاس‌داری‌
 • سعی‌ در شناخت‌ بیش تر دانش‌آموزان‌
 • برخورد آرام‌، خونسرد و حرفه‌ای‌ 
 • استفاده‌ از تجربه‌های‌ همکاران‌
 • شرکت‌ در کلاس‌های‌ ضمن‌ خدمت‌
 • آموزش‌ مهارت‌های‌ مدیریت‌ کلاس‌ 
 • آشنایی‌ باعلومی‌ نظیر روان‌شناسی‌ کودک‌ و نوجوان‌ و علوم‌ تربیتی‌ و…

  در پایان‌ ذکر این‌ نکته‌ نیز لازم‌ است‌ که‌ برای‌ کنترل‌ کلاس‌ و مدرسه‌ در رهبری اثربخش لازم‌ است‌ معلم‌ با برخی‌ انحراف‌ها که‌ همیشه‌ سلامت‌ جوانان‌ و بچه‌های‌ هر جامعه‌ را تهدید می‌کنند، آشنایی‌ داشته‌ باشند زیرا این‌ مسایل‌ نیز نظم‌ و انضباط و مدیریت‌ کلاس‌ ومدرسه‌ را به‌هم‌ می‌ریزند.

  منابع:

  سلیمان نژاد، اکبر؛ رابطة سبك رفتار رهبري معلم با خلاقيت دانش آموزان مدارس راهنمايي، تفكر و كودك، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي سال پنجم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ۱۳۹۳ ،۵۹ –۷۶

  برگرفته از پایان نامۀ بررسی چگونگی شیوه های مدیریت و رهبری اثربخش معلم در کلاس درس پایه متوسطه شهر تودشک

  برگرفته از حوزۀ تعلیم وتربیت

  برگرفته از معلم، مدیریت کلاس، موانع و راهبردها

 

رابطۀ سبك رفتار رهبری معلم با خلاقيت دانش آموزان

سبک های مدیریت کلاس در رویکرد رهبری معلم

۶ (رابطۀ سبك رفتار رهبری معلم با خلاقيت دانش آموزان)

بر اساس فرضية اول پژوهش،

رابطة سبك رفتار رهبري وظيفه مدار و خلاقيت دانش آموزان در تحقيق مورد نظر تأييد شده است.

در اين سبك رهبري، كنترل كلاس در دست معلـم و رابطه معلم با دانش آموزان بسيار خشك است و در مواردي به كـاهش يـادگيري درس در كلاس منجر ميشود؛

به اين دليل كه در مواقعي كه دانش آموز نكته اي را متوجه نمـي شـود، نمي تواند به راحتي سؤال خود را بپرسد،

بنـابراين، ارائـة درس بـه صـورت وظيفـه مدارانـة صرف، در مرحلة اول، استرس دانـش آمـوزان را افـزايش مـي دهـد

و در نهايـت در رونـد يادگيري دانش آموزان مشكل ايجاد مي كند

و ارائة اين سبك تا حد بسيار كمي براي تحريك دانش آموزان به آماده بودن در كلاس مطلوب است.

بر اساس فرضـية دوم پـژوهش،

رابطـة سـبك رفتـار رهبـري رابطـه مـدار و خلاقيـت دانش آموزان در تحقيق مورد نظر تأييد شده است.

در سبك رهبري رابطه مدار روابط معلم و دانش آموز بسيار نزديك است و توجه معلم به درس و پيشرفت هاي درسي دانش آمـوزان، به سبب روابط دوستانة آنها، حداقلي است.

بنابراين، برقراري روابط نزديك و دوسـتانه بـا دانش آموزان بيش تر در جهـت؛

 • تقويـت ضـعف هـاي دانـش آمـوزان
 • همـوار كـردن مسـير پيشرفت
 • كاهش استرس دانش آموزان
 •  ايجاد جـو آرام بـراي پاسـخ بـه سـؤالات مكـرر دانش آموزان است.

بر اساس فرضية سوم پژوهش،

رابطة سبك رفتار رهبري تلفيقي و خلاقيت دانش آموزان در تحقيق مورد نظر تأييد شده است.

اين سـبك تركيبـي از سـبك رهبـري رابطـه مـدار و وظيفه مدار و سبكي بينابيني است. 

معمولا، هنگام ارائة درس، سبك رفتار وظيفه مدار (رفتـار جدي براي تدريس) نتايج مطلوبي دارد، به اين دليل كه دانـش آمـوزان را ملـزم بـه داشـتن تمركز بيش تر بر درس مي كند و رفتار رابطه مـدار بـراي بررسـي سـؤالات و نكـات مـبهم دانش آموزان بسيار مطلوب است.

فرضية چهارم؛

 پژوهش رابطة خلاقيت بـا جنسـيت دانـش آمـوزان را بررسـي مـي كنـد.

پژوهشگران بسياري معتقدند كه خلاقيت موهبتي خدادادي است كه، به تساوي، ميان زن و مرد تقسيم شده است؛

اما نحوة نگرش جامعه بـه دختـران و پسـران، نقـش هـاي متفـاوت اجتماعي و بسترهاي متفاوت شكوفايي خلاقيت سبب شده است، به رغم استعداد يكسان، خلاقيت دختران و پسران به درجات متفاوتي با يك ديگر بروز كند

و ايـن بـر عهـدة معلـم است كه، بر اساس مطالعاتي كه در اين خصوص داشته و تجربيات مسـتقيم خـود و سـاير معلمان، به كشف خلاقيت و تقويت آن اقدام كند.

منبع:

سلیمان نژاد، اکبر؛ رابطة سبك رفتار رهبري معلم با خلاقيت دانش آموزان مدارس راهنمايي، تفكر و كودك، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي سال پنجم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ۱۳۹۳ ،۵۹ -۷۶

 

ترمینولوژی زبان انگلیسی

ترمینولوژی زبان انگلیسی

 1. مشکل اصلی داوطلبان در درس زبان انگلیسی نداشتن دایره وسیع واژگان نیست، وگرنه پاسخ به یک متن که به زبان فارسی باشد باید خیلی کمتر از این‌ها زمان ببرد.
 2. نه تنها در سؤال ریدینگ بلکه به طور کلی در نحوۀ یادگیری هر زبانی(حتی اگر زبان مادری باشد) باید به اصول روانشناختی زبان و آموزش آن توجه کرد.
در دفترچه ترمینولوژی اصطلاح شناسی روش مطالعه زبان انگلیسی به شما خواهیم گفت چگونه با رویکرد کنکوری زبان انگلیسی بخوانید، یادبگیرید، تست بزنید و به نتیجۀ مطلوب برسید.

(بیشتر…)

ناشر تخصصی‌برای عمومی‌‌ها{ترمینولوژی اصطلاح‌ شناسی روش مطالعه}

ناشر

عمومی ها از جنس کدام درس‌ها هستند؟

به کدام رشته نزدیک‌ترند؟

زبان فارسی، زبان عربی و زبان انگلیسی سه درس زبانی که آموزش تخصصی آن‌ها نیازمند اصول زبان‌شناسی و روان‌شناسی زبان است.

دین وزندگی درسی از جنس دروس متنی است. مانند فلسفه، منطق، جامعه‌شناسی و روانشناسی؛ که همگی با تحلیل و نتیجه‌گیری آمیخته شده‌اند.

آیا می‌دانید؟

طراحان سؤال‌های دروس عمومی کنکور هم، تخصص علوم انسانی دارند.

یعنی طراح سؤال‌های عربی عموم کنکور، زبان و ادبیات عربی خوانده، یا سوالات دین و زندگی را کسی طرح می‌کند که الهیات خوانده و …

(بیشتر…)

عمومی _ دین و زندگی {ترمینولوژِی اصطلاح شناسی روش مطالعه}

دین و زندگی

عمومی ها از جنس کدام درس‌ها هستند؟

به کدام رشته نزدیک‌ترند؟

زبان فارسی، زبان عربی و زبان انگلیسی سه درس زبانی که آموزش تخصصی آن‌ها نیازمند اصول زبان‌شناسی و روان‌شناسی زبان است.

دین وزندگی درسی از جنس دروس متنی است. مانند فلسفه، منطق، جامعه‌شناسی و روانشناسی؛ که همگی با تحلیل و نتیجه‌گیری آمیخته شده‌اند.

(بیشتر…)

پژوهش های مقایسۀ سبک مدیریت معلمان

سبک های مدیریت کلاس در رویکرد رهبری معلمان

۶ (پژوهش های مقایسة سبک مدیریت معلمان)

مارتین وبالدوین(۱۹۹۶)، برای کاربرد چارچوب نظری ولفگانگ وگلیکمن در پژوهش پرسشنامه ای با نام(ICMS) طراحی کرده

ودر پژوهشی به مقایسۀ سبک مدیریت کلاس معلمان متوسطه و ابتدایی پرداخته اند.

طبق نتایج این مطالعه؛

معلمان ابتدایی در مقایسه با معلمان متوسطه کمتر به سبک مداخله گر گرایش دارند.

پس از آن در سال ۱۹۹۸، مارتین، ین وبالدوین، با طراحی پرسش نامۀ دیگری به نام(ABCC)

بر مبنای همین چارچوب نظری، ابزاری برای سنجش باورهای معلمان دربارۀ کنترل تدارک دیدند

که مبنای چندین پژوهش اساسی در این زمینه قرار گرفته است.

از آن جمله؛

پژوهش مارتین وهمکاران در سال(۱۹۹۹) است که با استفاده از این پرسشنامه«تفاوت سبک مدیریت کلاس معلمان زن ومرد ومعلمان مدارس متوسطۀ شهری و روستایی» را مشاهده کردند.

طبق یافته های پژوهش؛

معلمان مدارس روستایی کنترل بیشتری بر مدیریت آموزش نسبت به معلمان شهری اعمال می کنند؛ اما از لحاظ جنسیت تفاوت معنا دار مشاهده نشده است.

همچنین مارتین، ین و بالدوین(۱۹۹۸)«تأثیر متغیرهای دوره های آموزشی واندازۀ کلاس را بر سبک مدیریت کلاس معلم» مطالعه کرده اند. و نتایج بیانگر وجود رابطۀ معنادار میان کلاس های پرجمعیت وکاربرد سبک مداخله گر وتأثیر دوره های آموزشی مدیریت کلاس در تمایل به سبک تعاملی است.

هم چنین مارتین وشوهو(۲۰۰۳) در پژوهشی«تأثیر سابقۀ خدمت وسن را بر سبک مدیریتی معلمان» بررسی کرده اند.

تحلیل نتایج نشان داد؛

معلمان باسابقه نسبت به معلمان کم سابقه در بعد مدیریت افراد و رفتار کنترل بیشتری اعمال می کنند وهم چنین میان سن ومیزان کنترل در مدیریت افراد همبستگی مثبت وجود دارد.

چامبرز و هنسون(۲۰۰۱) رابطۀ«نوع شخصیت واثربخشی تدریس را به عنوان عوامل پیش بینی کنندۀ جهت گیری کنترل کلاس، بررسی کرده اند. این مطالعه نیز که بر اساس چارچوب ولفگانگ(۱۹۹۶) وپرسش نامۀABCC مارتین ، صورت گرفته است؛ رابطۀ معنادار میان نوع شخصیت وبعد مدیریت افراد وهم چنین میان اثربخشی تدریس وبعد مدیریت آموزش گزارش داده است.

با وجود اینکه موضوع مدیریت کلاس در خارج از کشور، دامنۀ پژوهشی تقریبا گسترده ای را به خود اختصاص داده است؛ لیکن پژوهش های داخل کشور در این زمینه بسیار اندک است.

پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش:

با توجه به تأثیر آموزش (مدرک و رشتۀ تحصیلی) در ایجاد تفاوت معنادار در سبک مدیریت کلاس معلمان،

و با توجه به اینکه سبک غالب مدیریتی معلمان، مداخله گری وکنترل است؛

لذا برای بهبود فرایند یاددهی- یادگیری به سیاست گزاران، برنامه ریزان ومجریان سیستم تعلیم وتربیت، پیشنهاد می شود:

 1. برخورداری از تحصیلات حداقل کارشناسی ومهارت های مدیریت اثربخش کلاس درس، به عنوان یک پیش نیاز وملاک ضروری در گزینش وارزشیابی معلمان در نظر گرفته شود.
 2. با برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های آموزش ضمن خدمت وبا افزودن بحث مدیریت کلاس به سرفصل دروس مراکز تربیت معلم و رشته های تربیت دبیری، برای ارتقای سبک رفتاری معلمان در مدیریت کلاس اقدام شود.

منبع:

عالی، آمنه، امین یزدی، امیر؛ تأثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کلاس

عمومی _ فارسی {ترمینولوژی اصطلاح شناسی روش مطالعه}

عمومی ها از جنس کدام درس‌ها هستند؟

به کدام رشته نزدیک‌ترند؟

زبان فارسی، زبان عربی و زبان انگلیسی سه درس زبانی که آموزش تخصصی آن‌ها نیازمند اصول زبان‌شناسی و روان‌شناسی زبان است.

دین و زندگی درسی از جنس دروس متنی است. مانند فلسفه، منطق، جامعه‌شناسی و روانشناسی؛ که همگی با تحلیل و نتیجه‌گیری آمیخته شده‌اند.

(بیشتر…)