اهداف مدیریت کلاس در رویکرد رهبری معلم

(بخش هفتم)

رویکرد رهبری معلم که یکی از زیرشاخه های روش تدریس نوین است در مطالب گذشته کاملا معرفی شده است.

هم چنین؛

نحوۀ صحیح مدیریت کلاس در این رویکرد، راهکار اجرایی این رویکرد، سبک های مدیریت کلاس، مستلزمات رهبری اثربخش وعناصر مؤثر بر مدیریت کلاس در این رویکرد هر کدام به تفصیل مورد بحث وبررسی قرار گرفته اند.

حال می خواهیم اهداف عمدۀ مدیریت کلاس در رویکرد رهبری معلم را معرفی کنیم.

اهداف‌ عمدۀ مدیریت‌ کلاس‌ درس‌ در رویکرد رهبری معلم 

روش‌ معلم‌ در مدیریت‌ کلاس‌ براساس‌ جهت‌گیری‌های‌ انسانی‌ در محیط کلاس‌است‌.

معلم‌ باید به‌دانش‌آموزان‌ به‌عنوان‌ افراد مجزا و مستقل‌ نگاه‌ کند و راه‌های‌مناسب‌ برای‌ پذیرش‌ و اجرای‌ رفتاری‌ خاص‌ را در هر دانش‌آموز پیدا نماید.

از نظر بیکرووستراپ‌(۸۵) (۲۰۰۰)، اهداف‌ عمده‌ی‌ مدیریت‌ کلاس‌ درس‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

۱ – برنامه‌ریزی‌ درسی‌ بر پایه‌ی‌ آمیزه‌ای‌ از تنوع‌ و هدف‌
۲ – ارائه‌ی‌ دستورالعمل‌های‌ شفاف‌ به‌دانش‌آموزان‌ در مورد فعالیت‌های‌ درسی‌
۳ – هدایت‌ و نظارت‌ بر یادگیری‌ و فعالیت‌های‌ دانش‌آموزان‌
۴ – بکارگیری‌ ابزارهای‌ آموزشی‌ و منابع‌ یادگیری‌ و تدریس‌
۵ – حرکت‌ منطقی‌ از یک‌ مرحله‌ از تدریس‌ به‌مرحله‌ دیگری‌ از تدریس‌
۶ – زمان‌بندی‌ فعالیت‌های‌ کلاسی‌ و ایجاد توازن‌ در آنها
۷ – شروع‌ و خاتمه‌ هدفمند درس‌

معلمان با

  • بررسی هدف ها و مؤلفه های مدیریت کلاس درس
  • تأمل در مورد کلاس های خود
  • بازدید از کلاس های دیگر همکاران
  •  گفت و گو با کارشناسان

نگرشی همه جانبه در مورد مدیریت کلاس پیدا می کنند.

اهداف مدیریت کلاس

۱- پیشرفت تحصیلی بیشتر دانش آموزان

۲- رشد اجتماعی و هیجانی دانش آموزان

۳- تعادل و رشد ویژگیهای شخصیتی

۴ – صرف زمان بیشتر برای فعالیتهای آموزشی و یادگیری

۵- صرف زمان کمتر برای فعالیتهای جنبی و بی هدف

۶- رشد خود تنظیمی دانش آموزان

۷- رشد اخلاقی دانش آموزان

۸- تمرکز بر پیشگیری از رفتارهای مخرب به جای درمان آن

منابع:

برگرفته از پرتال آموزش جامع تدریس

برگرفته از حوزۀ تعلیم وتربیت

برگرفته از معلم، مدیریت کلاس، موانع وراهبردها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن