کتاب عربی هدف دار جامع کنکور عمومی پایۀ ۱۰ و۱۱ و۱۲ مشاوران

کتاب عربی هدف دار جامع کنکور عمومی پایۀ ۱۰ و۱۱ و۱۲ مشاوران آموزش

دربرگیرندۀ مطالب سه پایه عربی عمومی به صورت منسجم، جامع وکنکوری است.

این کتاب دارای بخش هایی با توضیحات مبسوط وکامل می باشد از جمله؛

بخش واژگان+۳۰۵ تست

بخش قواعد+ ۴۷۰ تست

بخش ترجمه+ ۳۰۰ تست

بخش درک مطلب+ ۱۹۰ تست

بخش آزمون جامع+ ۱۷۸ تست

بخش مشاورۀ درسی

بخش جمع بندی قواعد وترجمه

 ۱۴۴۳تست چهارگزینه ای

 پاسخ های تشریحی

 الگوهای تستی

با توجه به اینکه به ایام کنکور نزدیک می شویم. بهتر است به معرفی؛

بخش جمع بندی کتاب عربی هدف دار جامع کنکور عمومی پایۀ ۱۰ و۱۱و۱۲ مشاوران آموزش بپردازیم.

پس از طی مراحل مختلف آموزشی که دارای چهار پایه هم چون بخش واژگان، قواعد، ترجمه ودرک مطلب هستند، دانش آموز نیازمند مجموعه ای از مهم ترین نکات کلیدی قواعد وترجمۀ کتاب می باشد که مورد توجه طراحان سؤال کنکور است.

مشاوران آموزش  در راستای این امر، مهم ترین مطالب کتاب های عربی خود را تحت عنوان جمع بندی به کامل ترین وخلاصه وارترین وموردی ترین شکل ممکن به همراه ذکر مثال به دانش آموز ارائه می دهد.

این بخش نه تنها می تواند منبعی برای مطالعۀ کلی قبل از حل تست های کنکوری باشد، بلکه منبعی مهم برای شرکت در امتحانات نهایی نیز است.

در pdf زیر مهم ترین وکلیدی ترین مطالب ذکر شده در قسمت جمع بندی کتاب عربی هدف دار جامع کنکور عمومی پایۀ ۱۰ و۱۱و۱۲ مشاوران آموزش را آورده ایم.

 

شما می توانید برای دستیابی به این کتاب جامع که تنها بخشی از آن را معرفی نموده ایم به این لینک مراجعه نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن