ریاضی و انواع ناتوانی های آن

ریاضی و انواع ناتوانی های آن

انواع ناتوانی های ریاضی

محمدحسین ظلی، در کتاب «شیوه های یادگیری دانش آموزان عادی و استثنایی» به بررسی درس ریاضی و شش نوع نارسایی حساب می‌پردازد.

رورک و کانوي (۱۹۹۷) شش نوع نارسایی رشدی حساب را مشخص کرده است:

الف) نارسایی حساب کلامی

در این نوع، ناتوانی در نام بردن اصطلاح ها و روابط ریاضی به چشم می خورد. این کودکان در نام بردن مقادیر تعداد اشیاء، نمادهای عملیاتی و حتی ارقام و اعداد نیز مشکل دارند. اگرچه آنها قادر به خواندن و نوشتن اعداد و یاشمردن مقدار اشیاء هستند (نارسایی حساب حسی حرکتی ) در مقابل برخی دیگر از افراد قادر به نامیدن مقدار اشیای ارائه شده و یا ارزش ارقام نوشته شده، نیستند (نارسایی حساب کلامی حرکتی) (دادستان، ۱۳۸۱).

ب) نارسایی حساب واژه‌ای

در این نارسایی، ناتوانی در خواندن نمادهای ریاضی (اعدادی، ارقام، علائم عملیاتی) وجود دارد و در شدیدترین حالت کودک قادر به خواندن ارقام مجزا یا علایم ساده عملیات نیست. در اشکال خفیف تر دانش آموز نمی تواند اعداد چند رقمی را بخواند (بخصوص وقتی که یک صفر در وسط عدد باشد و در بعضی موارد کودک، ارقامی را که به نظر شبیه می رسند با هم اشتباه می کند (۷ به جای ۸) یا رقم اعداد را با هم جابجا می کند (۱۳ بجای ۳۱) (دادستان، ۱۳۸۱).

ج) نارسایی حساب نوشتاری

در این اختلال، ناتوانی به صورت اشکال در نوشتن اعداد و نمادهای دیکته شده مشخص می شود در برخی موارد کودک می تواند اعداد را بنویسد اما آنها را وارونه یا جدا می نویسد.

د) نارسایی حساب عملیاتی

در این نوع، یک اختلال مستقیم در توانایی انجام عملیات حساب به خودی خود وجود دارد و در بسیاری از موارد آزمودنی قادر نیست چرایی و چگونگی عملیاتی را که انجام داده توجیه کند به نظر می رسد این نوع نارسایی حساب تقریبا برابر با همان بی حسابی هکان است (دادستان، ۱۳۸۱).

ه) نارسایی حساب تمرینی

در این اختلال فرد در دست ورزی اشیاء واقعی و یا تصویر اشیاء به منظور رسیدن به اهداف ریاضی دچار مشکل است اختلال در مواردی نظیر شمارش تعداد از اشیاء، تخمین و مقایسه مقادیر، ناتوانی در مرتب کردن اشیاء به ترتیب بزرگتر یا کوچکتر و یا زمان مقایسه اندازه دو شکل مشاهده می شود (دادستان، ۱۳۸۱).

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن