بررسی تیپ شناسی تست های قواعد درس ۴ عربی هدف دار جامع کنکور عمومی پایۀ ۱۲

 • می توان به نکات بسیار مهمی در بخش درک مطلب وترجمه پرداخت اما ترجیحا به ذکر ویژگی های حائز اهمیتی در تیپ شناسی تست های قواعد در زمینۀ مفعول مطلق می پردازیم؛

 • در بخشی از سوالات به طور معین موضوع حول محور مفعول مطلق می چرخد وذهن نیازی به تلاش بیشتر برای درک خواستۀ سؤال ندارد یا به نوعی می توان گفت موضوع مورد سؤال کاملا واضح و روشن است، به طور نمونه می توان به سؤالاتی از این قبیل اشاره کرد:

 • عین«المفعول المطلق»:
 • عین العبارۃ التي لیس فیها «المفعول المطلق»:
 • عین ما فیه «المفعول المطلق» أکثر:
 • املأ الفراغین بما یناسب المفعول المطلق:
 • عین المفعول المطلق للنوع:
 • عین المفعول المطلق یختلف نوعه:
 • عین ما یمکن أن یکون المفعول المطلق:

و سؤالاتی از این قبیل…

 

 • واما در برخی از سؤالات مفعول مطلق در آزمون جامع ممکن است این ابهام در دانش آموز به وجود بیاید که سؤال از چه مبحثی است، در زیر به سؤالاتی اشاره می کنیم که عبارت «مفعول مطلق» در آن ها به کار برده نشده اما سؤال از این بخش می باشد:

 • عین ما فیه تأکید علی وقوع الفعل:
 • عین العبارۃ التي جاء فیها المصدر لرفع الشک:
 • عین عبارۃ جاء فیها مصدر لبیان نوع الفعل:
 • عین ما فیه اهتمام وعنایه علی «وقوع الفعل» فقط:
 • … عین المناسب لبیان نوع الفعل:
 • لما نشک في عبادۃ العبد لربه نقول لرفع الشک:
 • حال چگونه دریابیم که سؤال در آزمون جامع به این بخش اختصاص دارد؟

 • راه حل ساده است: در تمامی سؤالات بخش دوم عبارات کلیدی وجود دارد هم چون؛
 •  عین ما فیه تأکید علی وقوع فعل
 • مصدر لرفع الشک 
 • اهتمام وعنایه علی «وقوع الفعل» فقط
 • لما نشک… نقول لرفع الشک

سؤالاتی هستند که بخش مفعول مطلق تأکیدی را هدف قرار داده اند چراکه هم در رفع شک وهم تنها تأکید بر روی وقوع فعل باید از مفعول مطلق تأکیدی استفاده کرد.

 

هم چنین سؤالاتی از مفعول مطلق نوعی هستند که به صورت متفاوت تری طرح شده اند؛

عین ما فیها مصدر لبیان نوع الفعل

عین المناسب لبیان نوع الفعل

در کتاب عربی هدف دار جامع کنکور پایۀ ۱۲ عمومی مشاوران آموزش سعی بر این بوده که سؤالات متنوعی به صورت هوشمندانه در هر بخشی ذکر گردد تا دانش آموز بتواند در آزمون های جامع وکنکور به راحتی درک کند که از چه مبحثی سؤال طراحی شده است وهم چنین مطالب به صورت منظم در ذهنش دسته بندی شده ودچار تشویش ذهنی نمی شود.

برای دریافت لینک کتاب عربی هدف دار جامع کنکور پایۀ ۱۲ عمومی مشاوران آموزش اینجا کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن