برنامه ریزی قبل از شروع سال تحصیلی در رویکرد رهبری معلم

برنامه ریزی قبل از شروع سال تحصیلی در رویکرد رهبری معلم

ترتیب فیزیکی مناسب محیط کلاس یک نقطة شروع خوب برای مدیریت موثر کلاس درس است.

سوالاتی که باید پاسخ داده شود عبارتند از اینکه؛

  • میزها چگونه مرتب شوند؟
  • میز معلم کجا باشد؟
  • سطل زباله و مدادتراش کجا قرار گیرند؟
  • گروه ها کجا مطالعه نمایند؟
  • فعالیت های اشتراکی کجا صورت گیرد ؟ و …

به این سوالات باید به گونه ای پاسخ دهید و محیط را تنظیم نمایید که رفتارها و عوامل مخل کاهش یابد و بهترین استفاده از فضای موجود کلاس شود.

اورتسون و دیگران ( ۱۹۸۷) سه راهنمای کلیدی برای ترتیب مناسب کلاس ارائه داده اند که عبارتند از :

۱- از تراکم محیط های پر رفت و آمد بکاهید .

۲- مطمئن شوید که کلیه دانش آموزان معلم را می بینند و توسط معلم دیده می شوند.

۳- مواد آموزشی و منابع درسی پر استفاده را در دسترس قرار دهید .

مک کون، استیفنز ولاو ( ۱۹۹۹) می گویند که مدیران اثر بخش دارای برنامه ریزی و پیش برنامه ریزی هستند . برنامه ریزی بدین مفهوم که هر روز برای تدریس شان هر چه نیاز هست مهیا می کنند و پیش برنامه ریزی بدین معنا که تدریس شان را از دیدگاه دانش آموزان بررسی کرده و سوالات مدیران اثر بخش شامل موارد زیر است:

۱- این مدیران رهبران خوبی هستند و بسیاری از مسائل و مهارتهای زندگی واقعی را فراتر از برنامه درسی آموزش می دهند .

۲- قادرند چند فعالیت را با هم انجام دهند از جمله آموزش، کنترل کلاس ، توجه به زمان، کنترل عوامل مزاحم و به قول معروف یک چشم هم در پشت سرشان دارند .

۳- می دانند که وقت های استراحت و خالی زمینه بروز مسایل انضباطی و رفتارهای مخرب است .

۴- می دانند که جو هیجانی و فیزیکی کلاس از عوامل مهم رفتارند و سعی می کنند جو هیجانی مطلوبی ایجاد کنند .

۵- این مدیران حسی از نظم و قاعده در کلاس حکمفرما می کنند.

۶- به دانش آموزان درباره کیفیت و ارزش کارشان بازخورد می دهند .

۷- به دانش آموزان کمک می کنند برای خود اهداف شخصی تعیین نموده و خود را ارزیابی نمایند .

۸- سعی دارند استرس دانش آموزان را در حداقل نگهدارند .

۹- مدیریت زمان را بخوبی می دانند( تیلستون ، ۲۰۰۴، صص ۵۲-۴۴).

۱۰- می دانند که محیط کلاسی به کیفیت بد ، معلم را حساس کره و موجب می شود دانش آموزان کمتر در فعالیت ها شرکت کنند و بیشتر با یک دیگر درگیر شوند. ( ادواردز، ۲۰۰۴، ص ۳۶۸ ).

۱۱- سعی می کنند، والدین دانش آموزان را بطور گسترده ای درگیر مسایل آموزشی کنند ( ادواردز، ۲۰۰۴، ص ۳۷۳ ).

۱۲-  با مشکلات درگیر نمی شوند بلکه مانع از اتفاق افتادن آنها می شوند ( جفری پتی ، ترجمه ابراهیمی قوام و صادقی ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۴۴ ).

منبع:

برگرفته از حوزۀ تعلیم وتربیت

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن