پیام مشاور

بخش نشریات از دو بخش پیام آموزش و پیام مشاور تشکیل شده‌است. این دو نشریه نمونه‌ای از تلاش‌های مرکز ترویج علوم انسانی در جهت ارتقای علوم انسانی است. زیرا ما بر این باوریم که «علوم انسانی زیربنای توسعه کشور است.» 

مجله پیام مشاور یکی از نتایج تلاش‌های بی‌وقفه مرکز ترویج علوم انسانی در راستای ارتقا و اعتلای علوم انسانی است که به دانش‌آموزان برای آشنایی بیشتر با رشته‌های گوناگون علوم انسانی کمک می‌کند و به آن‌ها وسیع‌تری به آنان می‌بخشد.

پیام مشاور شماره۱

پیام مشاور ماهنامه‌ای برای مشاورهای تحصیلی است که با علوم انسانی آشنا هستند یا می‌خواهند آشنا شوند.

می‌خواهیم در این چند صفحه شما را با حوزه‌های مختلفی آشنا کنیم؛ از جمله علوم انسانی و دانش‌آموزان آن، روحیات این رشته و بزرگان آن. می‌خواهیم با رشته‌ای آشنا شوید که هرچه جدی‌تر گرفته شود، بدون شک زیربنای توسعۀ کشور، اصولی‌تر  و بنیادی‌تر از قبل شکل می‌گیرند.

دیگر اینکه می‌خواهیم از همین طریق، پلی به شما بزنیم. به شما که «مشاور تحصیلی» هستید و با دانش‌آموز علوم انسانی در ارتباط می‌باشید؛ مستقیم یا غیرمستقیم، تا مسیری دیگر علاوه‌بر همه آن راه‌ها و ابزارهایی که قبل از این داشته‌ایم ایجاد کنیم. می‌خواهیم در جریان «به اشتراک گذاری» اطلاعات مشاوره ای برای رشته علوم انسانی قدمی دیگر برداریم.

اندیشه و تلاش بی‌وقفۀ ما در «مرکز ترویج علوم انسانی» ارتقای علوم انسانی است و بس.

جان کلام این‌که برای جدی گرفتن علوم انسانی باید قدم برداریم و گرنه حرف‌های قشنگ زیاد است. پس از خودمان شروع کنیم. خودمان، خودمان را جدی بگیریم. اما نه برمبنای یک توهم، بلکه براساس باور منطقی و علمی نسبت به اهمیت و ذات علوم انسانی، تا بتوانیم این باور را به دانش‌آموزان هم منتقل کنیم که به راستی آیندۀ کشور نیازمند آن‌هاست.

در این مسیر یاری‌رسان شماییم و از شما یاری می‌طلبیم تا به « توسعۀ کشور» کمک کنیم.