پیام مشاور شماره۱

پیام مشاور ماهنامه‌ای برای مشاورهای تحصیلی است که با علوم انسانی آشنا هستند یا می‌خواهند آشنا شوند. می‌خواهیم در این چند صفحه شما را با حوزه‌های مختلفی آشنا کنیم؛ از جمله علوم انسانی و دانش‌آموزان آن، روحیات این رشته و بزرگان آن. می‌خواهیم با رشته‌ای آشنا شوید که هرچه جدی‌تر گرفته شود، بدون شک زیربنای …

پیام مشاور شماره۱ ادامه مطلب »