عربی

مرکز ترویج علوم انسانی با همکاری آموزش و پرورش در زمینه رورش تدریس نوین به آموزش و آگاه‌سازی پرداخته که در بخش روش تدریس نوین می‌توانید از جزئیات آن باخبر شوید.

روش تدریس نوین انواع گوناگونی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  • روش تدریس تلفیقی
  • روش تدریس مشارکتی
  • روش تدریس فعال و پویا(دانش‌آموزمحور)

«عربی» در بخش روش تدریس نوین قرار گرفته و یکی از بخش‌های مهم روش تدریس نوین می‌باشد؛

  • بررسی ساختار دروس عربی بر حسب طرح درس وزارت آموزش و پرورش
  • بررسی وجه امتیاز کتاب‌های کمک آموزشی
  • بررسی نکته‌های کلیدی برخی از دروس چه در قالب درسنامه و چه در قالب تیپ‌شناسی درس‌ها

هدف از این بخش بررسی نکات کلیدی و نکات چالشی کتاب درسی است که بیش از همه می‌تواند مورد استفاده دانش‌آموزان و معلمان دوره دوم متوسطه باشد. 

 

معرفی ساختار کلی درس۷ عربی۱۰ بر اساس عربی هدف دار جامع کنکور انسانی ۱۰و۱۱

معرفیpdf  در این pdf دسته بندی طرح درس ۷ دهم انسانی بر طبق کتاب عربی هدف دار جامع کنکور علوم انسانی پایۀ ۱۰و۱۱ مشاوران آموزش صورت گرفته است. رویکرد کتاب کاملا ترجمه محور است، به تبع آن نوع دسته بندی جداول نیز تأثیر می پذیرد، ساختار این  pdfدر قالب هفت جدول ارائه شده است؛ جدول …

معرفی ساختار کلی درس۷ عربی۱۰ بر اساس عربی هدف دار جامع کنکور انسانی ۱۰و۱۱ ادامه مطلب »

معرفی ساختار درس ۵ کتاب فینال (امتحان نهایی) عربی انسانی پایۀ ۱۲

معرفیpdf  فینال(امتحان نهایی) نیز یکی از نمونه کتاب های عربی پایۀ۱۲ پرکاربرد انتشارات مشاوران آموزش می باشد.  فینال(امتحان نهایی) همان طور که از نامش پیداست یک منبع امتحانی جامع، خلاصه وار ومفیدی است که چه در طول سال تحصیلی وچه در زمان امتحانات نهایی قابلیت استفاده دارد. در pdf سعی بر این بوده است که …

معرفی ساختار درس ۵ کتاب فینال (امتحان نهایی) عربی انسانی پایۀ ۱۲ ادامه مطلب »

معرفی ساختار درس ۵ کتاب عربی هدف دار جامع کنکور علوم انسانی پایۀ ۱۲

معرفیpdf   قابل ذکر است در بررسیpdf عربی هدف دار جامع کنکور علوم انسانی پایۀ ۱۲مشاوران آموزش ؛ علت اینکه به معرفی ساختاری درس ۵ پرداخته ایم؛ این می باشد که رویکرد ما در بررسی دروس منطبق بر طرح درس وزارت آموزش وپرورش می باشد. اصولا در اسفندماه کتب درسی به انتها می رسند و …

معرفی ساختار درس ۵ کتاب عربی هدف دار جامع کنکور علوم انسانی پایۀ ۱۲ ادامه مطلب »

معرفی pdf درس ۴ عربی هدف دار جامع کنکور عمومی پایۀ ۱۲

معرفیpdf؛ در pdf  درس ۴ عربی هدف دار جامع کنکور عمومی پایۀ ۱۲ مشاوران آموزش سعی بر این بوده است که؛  ساختار طرح درس ۴ مشاوران آموزش بر حسب طرح درس ملی وزارت آموزش وپرورش در قالب جداولی دسته بندی شده ارائه گردد. تفاوتی که میان کتاب های کمک آموزشی مشاوران آموزش با دیگر کتب …

معرفی pdf درس ۴ عربی هدف دار جامع کنکور عمومی پایۀ ۱۲ ادامه مطلب »

بررسی نکات کلیدی تست های ترجمۀ درس ۷ عربی ۱۰ انسانی

نکات کلیدی تست های ترجمۀ درس ۷ عربی هدف دار جامع کنکور علوم انسانی پایۀ ۱۰ و۱۱ مشاوران آموزش  در بخش تست های ترجمۀ صورت سؤال از عربی به فارسی باید این مراحل اصولی وساده را در جهت دستیابی به پاسخی صحیح طی کنیم؛ یافتن اختلاف میان گزینه ها قیاس موارد اختلافی با صورت سؤال رد …

بررسی نکات کلیدی تست های ترجمۀ درس ۷ عربی ۱۰ انسانی ادامه مطلب »

بررسی تیپ شناسی تست های قواعد درس ۴ عربی هدف دار جامع کنکور عمومی پایۀ ۱۲

تیپ شناسی تست های قواعد درس ۴ عربی هدف دار جامع کنکور عمومی پایۀ ۱۲ مشاوران آموزش  می توان به نکات بسیار مهمی در بخش درک مطلب وترجمه پرداخت اما ترجیحا به ذکر ویژگی های حائز اهمیتی در تیپ شناسی تست های قواعد در زمینۀ مفعول مطلق می پردازیم؛

بررسی تیپ شناسی تست های درک مطلب عربی علوم انسانی پایۀ ۱۲

تیپ شناسی تست های درک مطلب درس ۵ عربی هدف دار جامع کنکور علوم انسانی پایۀ ۱۲مشاوران آموزش مسلماً در همۀ بخش های درس ۵ کتاب عربی انسانی ۱۲مشاوران آموزش امکان تحلیل وذکر نکاتی وجود دارد اما ترجیحا به بررسی درک مطلب این درس می پردازیم؛ در این بخش باید به نکاتی توجه داشت از …

بررسی تیپ شناسی تست های درک مطلب عربی علوم انسانی پایۀ ۱۲ ادامه مطلب »

معرفی فینال عربی انسانی۱۲

دربارۀ درس ۵ فینال (امتحان نهایی) عربی علوم انسانی پایۀ۱۲ مشاوران آموزش؛   فینال عربی(امتحان نهایی) انسانی پایۀ۱۲ مشاوران شامل؛ بخش های متنوع وبه هم پیوسته ومنسجمی است که می توان ساختار آن را اینگونه تحلیل کرد؛ بررسی مهم ترین نکات هر بخش کتاب به صورت اختصاری به منظور مطالعۀ بیشترین مطالب در کم ترین …

معرفی فینال عربی انسانی۱۲ ادامه مطلب »

عربی علوم انسانی پایۀ دوازدهم

دربارۀ  کتاب عربی ۱۲ مشاوران آموزش درسنامۀ جامع وکاربردی آموزش واژگان در قالب ها و اشکال متنوع کاهش میزان قواعد غیرکاربردی در کتاب استفاده از نکات وقواعد مهم ومؤثر در روند ترجمۀ صحیح که به بیانی می توان آن را فن ترجمه نامید. درک مطالب عربی از جهات گوناگون بررسی کلیۀ نکات کنکوری ومهم به …

عربی علوم انسانی پایۀ دوازدهم ادامه مطلب »

درس عربی عمومی پایۀ دوازدهم

  دربارۀ درس عربی هدف دار جامع کنکور عمومی ۱۲ مشاوران آموزش: رویکرد ترجمه محور  از حیث بررسی مفصل بخش واژگان در قالب جملات عربی وترجمۀ آن ها به زبان فارسی و هم چنین تفکیک بخش ترجمه ودرک مطلب. تأثیر کاربرد قواعد در شیوۀ ترجمه بررسی درس به صورت همه جانبه اعم از واژگان وقواعد وترجمه ودرک مطلب. بررسی واژگان ذکر شده …

درس عربی عمومی پایۀ دوازدهم ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن