مرکز ترویج علوم انسانی با همکاری آموزش و پرورش در زمینه رورش تدریس نوین به آموزش و آگاه‌سازی پرداخته که در بخش روش تدریس نوین می‌توانید از جزئیات آن باخبر شوید.

روش تدریس نوین انواع گوناگونی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

 • روش تدریس تلفیقی
 • روش تدریس مشارکتی
 • روش تدریس فعال و پویا(دانش‌آموزمحور)

«عربی» در بخش روش تدریس نوین قرار گرفته و یکی از بخش‌های مهم روش تدریس نوین می‌باشد؛

 • بررسی ساختار دروس عربی بر حسب طرح درس وزارت آموزش و پرورش
 • بررسی وجه امتیاز کتاب‌های کمک آموزشی
 • بررسی نکته‌های کلیدی برخی از دروس چه در قالب درسنامه و چه در قالب تیپ‌شناسی درس‌ها

هدف از این بخش بررسی نکات کلیدی و نکات چالشی کتاب درسی است که بیش از همه می‌تواند مورد استفاده دانش‌آموزان و معلمان دوره دوم متوسطه باشد. 

 

معرفی ساختار کلی درس۷ عربی۱۰ بر اساس عربی هدف دار جامع کنکور انسانی ۱۰و۱۱

معرفیpdf

 در این pdf دسته بندی طرح درس ۷ دهم انسانی بر طبق کتاب عربی هدف دار جامع کنکور علوم انسانی پایۀ ۱۰و۱۱ مشاوران آموزش صورت گرفته است.

رویکرد کتاب کاملا ترجمه محور است، به تبع آن نوع دسته بندی جداول نیز تأثیر می پذیرد،

ساختار این  pdfدر قالب هفت جدول ارائه شده است؛

جدول اول و دوم هر کدام به ترتیب به معرفی ساختار کلی درس وبیان ویژگی های کلی کتاب پرداخته اند.

۴ جدول پس از آن نیز قسمت های اساسی کتاب را به همراه ذکر نمونه ای به صورت اختصاری تشریح کرده اند که شامل این بخش ها می باشند؛

بخش واژگان به همراه هشت زیرشاخه

بخش قواعد در دو بخش توضیحات وتست ها

بخش ترجمه که فنون ترجمه را به همراه تست ارائه می دهد.

بخش درک مطلب نیز گزیدۀ جملات مفهومی را به همراه نمونه ای از تست های تک عبارتی ذکر می کند.

در انتهایpdf نیز ساختار کلی کتاب عربی هدف دار جامع کنکور علوم انسانی پایۀ ۱۰و۱۱ مشاوران آموزش به صورت یک نمودار ارائه گردیده است.  

 

برای دریافت عربی هدف دار جامع کنکور علوم انسانی پایۀ ۱۰ و۱۱ مشاوران آموزش به این لینک مراجعه نمایید

معرفی ساختار درس ۵ کتاب فینال (امتحان نهایی) عربی انسانی پایۀ ۱۲

معرفیpdf

 فینال(امتحان نهایی) نیز یکی از نمونه کتاب های عربی پایۀ۱۲ پرکاربرد انتشارات مشاوران آموزش می باشد.

 فینال(امتحان نهایی) همان طور که از نامش پیداست یک منبع امتحانی جامع، خلاصه وار ومفیدی است که چه در طول سال تحصیلی وچه در زمان امتحانات نهایی قابلیت استفاده دارد.

در pdf سعی بر این بوده است که مطالب درس ۵ فینال (امتحان نهایی) عربی علوم انسانی پایۀ ۱۲ مشاوران آموزش

بر اساس طرح درس وزارت آموزش وپرورش به صورت جداولی دسته بندی شده ارائه گردد که بدین شرح هستند:

 جدول اول: فهرست مطالب pdf

جدول دوم: بررسی ویژگی های اختصاصی درس ۵ کتاب فینال (امتحان نهایی) عربی علوم انسانی پایۀ ۱۲ مشاوران

جدول سوم: بررسی مهارت واژه شناسی ودرک مفهوم، مهم ترین جمله های مفهومی، مهارت شناخت وکاربرد قواعد

جدول چهارم: ذکر نمونه آزمون سطح متوسط

جدول پنجم: ذکر نمونه آزمون سطح دشوار

جدول ششم: مروری بر نکات مهم مهارت قواعد در دروس پایه (گلچین مهم ترین قواعد مؤثر در ترجمه)

جدول هفتم: مروری بر نکات مهم مهارت ترجمه در دروس پایه (جمع آوری مهم ترین نکات ترجمه ای)

جدول هشتم: ترجمۀ انواع فعل پرکاربرد ومؤثر در حل آزمون ها وتست های کنکوری

در همۀ این جدول ها سعی شده ساختار کلی فینال به همراه ذکر یک نمونه ارائه گردد تا شناخت کافی از مطالب کلی این کتاب حاصل آید.

جهت دریافت کتاب فینال(امتحان نهایی) عربی علوم انسانی پایۀ ۱۲ مشاوران آموزش به صورت آنلاین اینجا کلیک نمایید.

معرفی ساختار درس ۵ کتاب عربی هدف دار جامع کنکور علوم انسانی پایۀ ۱۲

معرفیpdf

 

قابل ذکر است در بررسیpdf عربی هدف دار جامع کنکور علوم انسانی پایۀ ۱۲مشاوران آموزش ؛

علت اینکه به معرفی ساختاری درس ۵ پرداخته ایم؛

این می باشد که رویکرد ما در بررسی دروس منطبق بر طرح درس وزارت آموزش وپرورش می باشد.

اصولا در اسفندماه کتب درسی به انتها می رسند و پس از تعطیلات عید، معلمان به جمع بندی ومرور دروس در جهت آمادگی دانش آموزان برای امتحانات پایان سال روی می آورند.

حال سعی ما بر این بوده که ساختار کلی درس ۵ آخرین درس عربی علوم انسانی را به همراه نمونه ای از کتاب عربی هدف دار جامع کنکور علوم انسانی پایۀ ۱۲ مشاوران آموزش مورد بررسی قرار دهیم.

 

در این pdf ساختار کتاب عربی هدف دار جامع کنکور  انسانی پایۀ ۱۲ مشاوران بدین شکل مورد بررسی قرار گرفته است:

 

در ابتدا فهرست وار ذکر شده که چه مطالبی مورد بررسی قرار گرفته اند.

سپس خصائص کتاب عربی مشاوران که آن را از کتب دیگر متمایز می کند ذکر شده است.

در قسمت های پس از آن جداولی به همراه تمامی زیرشاخه های آن آورده شده است که هر کدام به ترتیبِ ساختار کتاب مشاوران ذکر شده اند:

 • جدول واژگان
 • جدول قواعد
 • جدول ترجمه
 • جدول درک مطلب

در انتهای pdf ساختار کلی کتاب ذکر شده است.

برای دریافت آنلاین کتاب عربی هدف دار جامع کنکور علوم انسانی پایۀ ۱۲ مشاوران آموزش اینجا کلیک نمایید

معرفی pdf درس ۴ عربی هدف دار جامع کنکور عمومی پایۀ ۱۲

معرفیpdf؛

در pdf  درس ۴ عربی هدف دار جامع کنکور عمومی پایۀ ۱۲ مشاوران آموزش سعی بر این بوده است که؛

 ساختار طرح درس ۴ مشاوران آموزش بر حسب طرح درس ملی وزارت آموزش وپرورش در قالب جداولی دسته بندی شده ارائه گردد.

تفاوتی که میان کتاب های کمک آموزشی مشاوران آموزش با دیگر کتب کمک درسی به چشم می خورد ساختار این کتاب است، چرا که دروس نه به صورت درس به درس که به صورت تفکیک موضوعی آورده شده اند.

این pdf دارای ۷ بخش می باشد که به شرح ذیل است:

 1. جدول فهرست مطالب گردآوری شده در pdf
 2. جدول ویژگی های کتاب عربی هدف دار جامع کنکور عمومی پایۀ ۱۲ مشاوران آموزش
 3. جدول واژگان؛

         این جدول دارای( ۷ زیرشاخه + نمونه برای هر بخش) است.

 1. جدول قواعد؛
  این جدول دارای(۳ زیرشاخه + نمونه برای هر بخش) است.

 

 1. جدول ترجمه؛
  این جدول دارای (۳ زیرشاخه + نمونه برای هر بخش) است.
   
 2. جدول درک مطلب
  این جدول دارای(۲زیرشاخه + نمونه برای هر بخش) است.

 3. جدول معرفی ساختار کلی کتاب

در همۀ این بخش ها تلاش بر این بوده است که ساختار کتاب مشاوران آموزش در هر فصل بر حسب موضوع به صورت جامع ومنسجم در قالب جدول ارائه گردد.

 

دریافت pdf درس ۴ عربی هدف دار جامع کنکور پایۀ ۱۲ مشاوران آموزش

جهت خرید و دریافت آنلاین کتاب عربی هدف دار جامع کنکور پایۀ ۱۲ مشاوران آموزش اینجا کلیک نمایید.

 

بررسی نکات کلیدی تست های ترجمۀ درس ۷ عربی ۱۰ انسانی

 •  در بخش تست های ترجمۀ صورت سؤال از عربی به فارسی باید این مراحل اصولی وساده را در جهت دستیابی به پاسخی صحیح طی کنیم؛

 • یافتن اختلاف میان گزینه ها
 • قیاس موارد اختلافی با صورت سؤال
 • رد گزینه های نادرست
 • دستیابی به پاسخ صحیح
 • حال باید بر روی این نکته تمرکز کرد که طراحان سؤال اصولا بر روی چه نکاتی در حیطۀ ترجمه انگشت می نهند؛ (بیشتر…)

بررسی تیپ شناسی تست های قواعد درس ۴ عربی هدف دار جامع کنکور عمومی پایۀ ۱۲

 • می توان به نکات بسیار مهمی در بخش درک مطلب وترجمه پرداخت اما ترجیحا به ذکر ویژگی های حائز اهمیتی در تیپ شناسی تست های قواعد در زمینۀ مفعول مطلق می پردازیم؛

(بیشتر…)

بررسی تیپ شناسی تست های درک مطلب عربی علوم انسانی پایۀ ۱۲

تیپ شناسی تست های درک مطلب درس ۵ عربی هدف دار جامع کنکور علوم انسانی پایۀ ۱۲مشاوران آموزش

 • مسلماً در همۀ بخش های درس ۵ کتاب عربی انسانی ۱۲مشاوران آموزش امکان تحلیل وذکر نکاتی وجود دارد اما ترجیحا به بررسی درک مطلب این درس می پردازیم؛
 • در این بخش باید به نکاتی توجه داشت از جمله نوع طراحی سؤالات:

(بیشتر…)

معرفی فینال عربی انسانی۱۲

دربارۀ درس ۵ فینال (امتحان نهایی) عربی علوم انسانی پایۀ۱۲ مشاوران آموزش؛

 • بررسی مهم ترین نکات هر بخش کتاب به صورت اختصاری به منظور مطالعۀ بیشترین مطالب در کم ترین زمان ممکن     
                       
 • قابلیت استفادۀ دو وجهی از مطالب، هم برای مشارکت در آزمون و هم برای تسلط بر نکات کنکوری وتست زنی

 • در نظر گرفتن دو نوع مخاطب متوسط وقوی در دو آزمون همراه با دسته بندی محتوا به سه بخش واژه شناسی، ترجمه وکاربرد قواعد در ترجمه

 •  تمرکز بیشتر بر روی دو بخش مهارت شناخت وکاربرد قواعد ومهارت ترجمه به فارسی با توجه به نوع بارم بندی
 • مرور کلیدی ترین نکات در  بخش قواعد وترجمۀ دروس پایه به صورت فرمولی ودسته بندی شده به منظور کسب مهارت در این کتاب ها بدون نیاز به مراجعه وبازخوانی مجدد آن ها.
 • بررسی اسم ها از جهات گوناگون وهم چنین افعال در زمان های مختلف به آسان ترین ومختصرترین راه ممکن

 • پاسخ های تشریحی کوتاه اما مفید وکامل
 • جانمایۀ کلام اینکه فینال یا امتحان نهایی یعنی گردآوری همۀ نکات کاربردی:

         در بهترین، ساده ترین، شیواترین ومختصرترین قالب ممکن در یک کتاب 

 

 

  

درس ۵ فینال عربی ۱۲ علوم انسانی با توجه به طرح درس آموزش وپرورش

جهت دریافت کتاب فینال عربی ۱۲ انسانی مشاوران 

عربی علوم انسانی پایۀ دوازدهم

دربارۀ  کتاب عربی ۱۲ مشاوران آموزش

 • درسنامۀ جامع وکاربردیعربی دوازدهم انسانی مشاوران آموزش
 • آموزش واژگان در قالب ها و اشکال متنوع
 • کاهش میزان قواعد غیرکاربردی در کتاب
 • استفاده از نکات وقواعد مهم ومؤثر در روند ترجمۀ صحیح که به بیانی می توان آن را فن ترجمه نامید.
 • درک مطالب عربی از جهات گوناگون
 • بررسی کلیۀ نکات کنکوری ومهم به صورت هدف دار در قسمت پاسخ نامه وبه شیوۀ تشریحی و مبسوط.
 • ارائۀ الگوهای تستی در تمامی بخش های تستی در کتاب 

دریافت کتاب عربی ۱۲ مشاوران آموزش

نکات تکمیلی را در ادامه مطلب دنبال کنید…

(بیشتر…)

درس عربی عمومی پایۀ دوازدهم

 

دربارۀ درس عربی هدف دار جامع کنکور عمومی ۱۲ مشاوران آموزش:

 • رویکرد ترجمه محور  از حیث بررسی مفصل بخش واژگان در قالب جملات عربی وترجمۀ آن ها به زبان فارسی و هم چنین تفکیک بخش ترجمه ودرک مطلب.
 • تأثیر کاربرد قواعد در شیوۀ ترجمه
 • بررسی درس به صورت همه جانبه اعم از واژگان وقواعد وترجمه ودرک مطلب.
 • بررسی واژگان ذکر شده در کتاب چه در قسمت واژگان وچه در قسمت درسنامه از جوانب مختلف من جمله مترادف ومتضاد، مفرد وجمع مکسر، مصدرهای بی قاعده، بررسی بخش افعال و اسم ها به صورت جداگانه.
 •  ذکر اصطلاحات کتاب به صورت دسته بندی شده به همراه تست.
 • بررسی مصدرهای بی قاعده واصطلاحات به صورت جداگانه یکی از مزیت های این کتاب می باشد.
 • بررسی قواعد کتاب به صورت جامع و شامل در جهت اهداف ترجمه.
 • پرهیز از ذکر نکات صرفی ونحوی سنگین وکم کاربرد وذکر قواعد کاربردی و مهم در جهت ترجمۀ صحیح عبارات عربی به همراه تست.
 • تنها ترجمۀ عبارات عربی به فارسی و نه  ترجمۀ عبارات از فارسی به عربی چراکه تعریب در راستای اهداف کتاب نمی باشد.
 • ترجمۀ جملات به صورت تک عبارتی وچند عبارتی به همراه تست.
 • ذکر گزیدۀ جملات مفهومی برگرفته از بخش های مختلف هر درس ونه با تکیه بر بخش درسنامه.
 • ذکر درک مطلب به همراه تست.
 • جمع بندی مطالب ترجمه وقواعد به صورت اختصاری در انتهای کتاب به منظور آمادگی برای مشارکت در آزمون ها و کنکور.
 • تست های هدف دار مبحث به مبحث به منظور یادگیری هر بخش.
 • پاسخ های تشریحی وبررسی کلیۀ نکات تست به صورت کامل به همراه ذکر اهداف و نکات تست.
 •  ارائۀ ساختار تست ها در قالب الگوهای تستی به منظور تیپ شناسی سوالات در هر مبحثی.

جهت دریافت کتاب عربی هدف دار جامع کنکور۱۲ عمومی به این لینک مراجعه فرمایید