کارکنان پیمانی آموزش و پرورش رسمی می‌شوند

تغییر وضع استخدامی از پیمانی به رسمی کارکنان آموزش و پرورش:

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، بخشنامه تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی در وزارت آموزش و پرورش را به ادارا‌ت‌کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

 

در بخشنامه تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی در وزارت آموزش و پرورش آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۷۱۰.۳۱ مورخ هفتم آذر ۱۳۹۷ در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی تصویر تصویب نامه مورخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ هیأت وزیران و بخشنامه پنجم اسفند ۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و مکاتبه انجام شده با سازمان مذکور در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۷ برای اعلام مشاغل حاکمیتی جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

 

۱- در اجرای مواد ۲ و ۳ بخشنامه مورخ ۲۸ خرداد ۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور منضم به بخشنامه مذکور و مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت متبوع، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی که استخدام آنان از طریق قبولی در آزمون‌های عمومی استخدامی موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌صورت عمومی برگزار شده یا می‌شود صورت پذیرفته باشد در صورت اشتغال به کار پس از ارائه درخواست کارمند و موافقت هسته گزینش با رعایت موارد ذیل بلامانع خواهد بود.

 

الف- حداقل پنج سال از استخدام پیمانی کارمند سپری شده باشد. تبصره: چنانچه کارمند پیمانی از دستگاه اجرایی دیگری به وزارت متبوع منتقل شده باشد با رعایت حداقل سنوات موضوع این بند باید حداقل یک سال از زمان انتقال وی به واحدهای تابعه وزارت متبوع گذشته باشد.

کارکنان پیمانی آموزش و پرورش رسمی می‌شوند

 

ب- متوسط امتیازات ارزشیابی سالانه سه سال آخر کارمند در دوره پیمانی از ۸۰ درصد امتیازات ارزشیابی کمتر نباشد. تبصره: چنانچه کارمند حد نصاب لازم از متوسط امتیازات ارزشیابی سه سال آخر را کسب نکند بررسی مجدد ارزیابی فرد به سال تحصیلی آینده موکول خواهد شد.

 

ج- عدم محکومیت کارمند به هر یک از مجازات های بندهای «ه»، «و» و «ز» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در طول دوره پیمانی.

۲– افرادی که مطابق این بخشنامه به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می‌شوند پس از طی یک دوره سه ساله در چارچوب بخشنامه مورخ ۷ آذر ۹۷ در صورت موافقت هسته گزینش و سایر مقررات به رسمی قطعی تبدیل وضعیت می‌گردند.

همچنین تبدیل وضعیت نیروهای طرح مهرآفرین از پیمانی به رسمی آزمایشی (به غیر از مشمولان بخشنامه شماره مورخ ۲۹ فروردین ۹۷ ) در حال حاضر مجوزی ندارد و موکول به شرکت در امتحانات استخدامی عمومی (که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه ریزی می‌شود) و کسب حد نصاب نمره آزمون بر اساس دستورالعمل امتحانات در دوره پیمانی است.

کارکنان پیمانی آموزش و پرورش رسمی می‌شوند

۳- تبدیل وضع استخدامی کارمندان پیمانی به رسمی – آزمایشی در دوره ماموریت در دستگاه اجرایی مقصد امکان‌پذیر نیست و استخدام رسمی آزمایشی آنان در دستگاه مبدا نیز مشروط به این است که حداقل یک سال منتهی به تبدیل وضع در دستگاه اجرایی مبدا اشتغال داشته و مفاد بندهای فوق در مورد آن رعایت شده باشد.

۴- صدور حکم رسمی – آزمایشی کارمندان پیمانی که در انتقال موقت به سر می‌برند با ادارات آموزش و پرورش مبدا است.

۵- به استناد بند ۳ بخشنامه مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ سازمان تامین اجتماعی و با در نظر گرفتن ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرسنل غیر رسمی دولت به محض تغییر وضع استخدامی از پیمانی به رسمی (آزمایشی/ قطعی) می‌توانند با ارائه درخواست کتبی خود نسبت به ادامه شمول قانون تامین اجتماعی و استمرار بیمه پردازی نزد این سازمان مبنی بر ابقاء و حفظ صندوق به شعب ذی‌ربط یا دستگاه محل خدمت اقدام کنند. مقتضی است در چنین مواردی موضوع به شعبه تامین اجتماعی مربوط جهت اخذ پذیرش و تایید سازمان مذکور کتباً اعلام شود.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن