پیام آموزش شماره ۲

در شماره دو مجله پیام آموزش به ۱۱درس اختصاصی علوم انسانی توجه شد.

در همکاری مشترک مرکز ترویج علوم انسانی و آموزش و پرورش از حضور مولفین کتاب درسی بهره بردیم.

آنچه در این شماره خواهید خواند:

حاصل اجرای این همایش‌های اختصاصی علوم انسانی پیام آموزش شماره دو شد.

در اولین نشست به بررسی کتاب درسی اقتصاد با حضور آقای دکتر پیغامی پرداخته شد. دبیران سوالات و چالش‌های کتاب را با ایشان مورد کنکاش قرار دادند.

ریاضی علوم انسانی با تمرکز بر «چرخه حل مسائل با تفکر آماری» با استقبال چشم‌گیر دبیران قرار گرفت.

خانم دکتر آزاده قاهری مولف ریاضی علوم انسانی مسائل این بخش از کتاب را برای دبیران بازخوانی و تفهیم کردند.

آقای دکتر راصد با موضوع «رو به سوی روان‌شناسی کاربردی» به عنوان مولف کتاب درسی رویکرد تالیف جدید کتاب روان‌شناسی را برای دبیران توضیح دادند.

در بررسی کتاب علوم و فنون ادبی آقای دکتر کنالی نهاد در بحثی صمیمانه دغدغه های دبیران را شنیدند.
به عنوان مولف سعی بر پاسخ این دغدغه‌ها داشتند.

 خانم دکتر فلاحیان و آقای دکتر یمانی دو مولف کتاب جغرافیا رویکرد جدید کتاب جغرافیا و ابزارهای آموزشی برای دبیران تشریح کردند.

همایش درس تاریخ با حضور سه مولف کتاب درسی برگزار شد.

آقای دکتر فتحی، خانم دکتر حشمتی و آقای دکتر ابوحمزه با موضوعات مختلف پاسخگو دبیران حاضر در همایش بودند.

دو استاد جوان و پویا در زبان انگلیسی موضوعات

Teaching writing: from sentence to Essay

Teachers Role and Textbook Role

مورد بررسی و تحلیل قرار دادند.

در همایش فلسفه آقای دکتر اعتصامی مولف کتاب درسی رویکرد کتاب را آموزش فلسفیدن دانستن.

آقایان دکتر عیوضی و دکتر لب‌خندق به عنوان مولفان کتاب علوم اجتماعی نظرات دبیران در خصوص موضوعات کتاب شنیدند و دیدگاه مولفین را توضیح دادند.

با هدف ارتقا مهارت تدریس دبیران دین و زندگی از آقای دکتر کریمی دبیر موفق در تدریس دین و زندگی دعوت شد. دبیران با شیوه تدریس ایشان آشنا شدند.

آقای دکتر اشکبوس مولف کتاب درسی عربی و خانم دکتر مشکین فام استاد عربی دانشگاه الزهرا کتاب درسی را تشریح کردند. توجه به ترجمه با دیگر یادآوری کردند.
برای دریافت این مجله می‌توانید روی لینک  کلیک کنید.

دانلود کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن