دکتر سعید طبّی ممتاز

دکتر سعید طبّی ممتاز

نام : سعید  نام خانوادگی : طبی ممتاز  نام پدر: هیبت اله

مدارک علمی:
دانشجوی دکتری فلسفه: دانشگاه تربیت مدرس تهران
کارشناسی ارشد فلسفه غرب: دانشگاه عالمه طباطبایی
کارشناسی فلسفه: دانشگاه شهید بهشتی تهران
کاردانی دینی و عربی: دانشگاه شهید مقصودی همدان
سوابق کاری:
مدرس دانشگاه آل طه تهران به مدت دو سال
آموزش و پرورش شهرستان بهار استان همدان: از سال ۵۶۰۰ تا ۵۶۳۰ و آموزش و پرورش شهرستان شهریاراز سال ۳۰ تا
کنون،
سرگروه منطق شهرستان شهریار
سرگروه استانی شهرستان های تهران
مدرس دوره ضمن خدمت فرهنگیان تحت عنوان “ارتباط موثر با دانش آموزان”
مدرس کارگاه ارتباط موثر در خانه کارگر شهرستان اندیشه
مدرسه کارگاه سبک یادگیری ویژه دبیران اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار
مدیر کانون فرهنگی آموزش)قلمچی( به مدت ۵ سال
طراح و ویراستار سواالت آزمون قلم چی و مبتکران
مقاله ی مشاوره “اولیاء برنامه ریز و فرزندان درسخوان در مجله ی راز

مقاله ی هم سنجه ناپذیری در اندیشة توماس کوون

چکیده مقاله دکتر سعید طبّی ممتاز : مفهوم هم سنجه ناپذیری است. مفهومی که کوون ابتدا برای مقایسه میان نظریه های جانشین به کار گرفت. هنگامی که کوون این مفهوم را توسعه بخشید افراد زیادی دیدگاه او را به چالش کشیدند و از این رو کوون بر آن شد تا دیدگاه خویش را اصلاح کند، به گونه ای که از زمان طرح این مفهوم تا آخرین روایت کوون از آن، می توان دو موضع را در اندیشة او یافت که با موضعی انتقالی از یک دیگر جدا می شوند. در روایت اولیه، مفهوم هم سنجه ناپذیری با مفهوم پارادایم و انتقال انقلابی میان آن ها مرتبط است.

به دلیل این که هریک از پارادایم ها روش ها و الگوی مسائل متفاوتی دارند نمی توان میان آن ها مقایسه و داوری کرد؛ منتقدان چنین دیدگاهی را ناعقلانی یافتند. زیرا اگر هیچ معیاری فراپارادایمی وجود نداشته باشد چگونه می توانیم نظریه ای را عقلانی بدانیم. کوون با اصلاح دیدگاه خویش در موضع انتقالی تلاش می کند که هم سنجه ناپذیری را با تعین ناپذیری ترجمه مرتبط سازد، اما با وجود برخی مشکلات، از این موضع نیز گذر می کند و روایت متأخر خویش را مطرح می سازد؛ او در موضع متأخر مدعی می شود که به دلیل این که نظریه ها ساختارهای متفاوتی را برای رده بندی گونه های طبیعی به خدمت می گیرند، نمی توان واژگان نظریه ها را به طور کامل به یک دیگر ترجمه کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن