منابع کنکور سراسری ۹۹ تمامی رشته ها:

با توجه به اینکه کتاب های درسی منبع اصلی طراحی سوالات در کنکور سراسری هستند لذا لازم است که کلیه ی داوطلبان علاوه بر کتاب های کمک درسی ، کتاب های درسی دوره متوسطه دوم که منبع اصلی طراحی سوالات در کنکور سراسری است را نیز مطالعه نمایند.

براساس مصوبه هفدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ ۹۷/۱۲/۲۶، با توجه به درخواست داوطلبان، در آزمون سراسري سال ۱۳۹۹، برای آخرین بار همانند آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ سنجش با دو آزمون جداگانه (دو مجموعه سوال) مطابق موارد ذيل انجام خواهد شد، ضمناً از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قدیم و جدید (۳-۳-۶) ، سوال یکسان طرح خواهد شد.

·          يك آزمون (يك مجموعه سوال) براي دانش‌آموزان نظام‌ قديم
·          يك آزمون (يك مجموعه سوال) براي دانش‌آموزان نظام‌ جديد (۳-۳-۶)

توجه: داوطلبان با توجه به اينكه فارغ‌التحصيل نظام قديم يا نظام جديد آموزشي هستند لزوماً بايد در آزمون مربوط به نظام آموزشي كه در آن فارغ‌التحصيل شده‌اند، شركت نمايند.

فهرست منابع دروس عمومی کنکور ۹۹ انسانی

نام کتاب

کد کتاب

پایه

سال چاپ

فارسی ۱
۱۱۰۲۰۱
دهم
۹۶-۹۷
فارسی ۲
۱۱۱۲۰۱
یازدهم
۹۷-۹۸
فارسی ۳
۱۱۲۲۰۱
دوازدهم
۹۸-۹۹
عربی ۱
۱۱۰۲۰۷
دهم
۹۶-۹۷
عربی ۲
۱۱۱۲۰۷
یازدهم
۹۷-۹۸
عربی ۳
۱۱۲۲۰۷
دوازدهم
۹۸-۹۹
دین و زندگی ۱
۱۱۰۲۰۵
دهم
۹۶-۹۷
دین و زندگی ۲
۱۱۱۲۰۵
یازدهم
۹۷-۹۸
دین و زندگی ۳
۱۱۲۲۰۵
دوازدهم
۹۸-۹۹
زبان انگلیسی ۱
۱۱۰۲۳۰
دهم
۹۶-۹۷
زبان انگلیسی ۲
۱۱۱۲۳۰
یازدهم
۹۷-۹۸
زبان انگلیسی ۳
۱۱۲۲۳۰
دوازدهم
۹۸-۹۹

فهرست منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹

نام کتاب
کد کتاب
پایه
سال چاپ
ریاضی و آمار ۱
۱۱۰۲۱۲
دهم
۹۶-۹۷
ریاضی و آمار ۲
۱۱۱۲۱۲
یازدهم
۹۷-۹۸
ریاضی و آمار ۳
۱۱۲۲۱۲
دوازدهم
۹۸-۹۹
اقتصاد
۱۱۰۲۲۱
دهم
۹۶-۹۷
علوم و فنون ادبی ۱
۱۱۰۲۰۳
دهم
۹۶-۹۷
علوم و فنون ادبی ۲
۱۱۱۲۰۳
یازدهم
۹۷-۹۸
علوم و فنون ادبی ۳
۱۱۲۲۰۳
دوازدهم
۹۸-۹۹
عربی ۱
۱۱۰۲۰۷
دهم
۹۶-۹۷
عربی ۲
۱۱۱۲۰۷
یازدهم
۹۷-۹۸
عربی ۳
۱۱۲۲۰۷
دوازدهم
۹۸-۹۹
تاریخ ۱
۱۱۰۲۱۹
دهم
۹۶-۹۷
تاریخ ۲
۱۱۱۲۱۹
یازدهم
۹۷-۹۸
تاریخ ۳
۱۱۲۲۱۹
دوازدهم
۹۸-۹۹
جغرافیا ایران
۱۱۰۲۱۸
دهم
۹۶-۹۷
جغرافیا ۲
۱۱۱۲۱۸
یازدهم
۹۷-۹۸
جغرافیا ۳
۱۱۲۲۱۸
دوازدهم
۹۸-۹۹
جامعه شناسی ۱
۱۱۰۲۲۰
دهم
۹۶-۹۷
جامعه شناسی ۲
۱۱۱۲۲۲
یازدهم
۹۷-۹۸
جامعه شناسی ۳
۱۱۲۲۲۲
دوازدهم
۹۸-۹۹
فلسفه
۱۱۱۲۲۶
یازدهم
۹۷-۹۸
آشنایی با فلسفه اسلامی
۱۱۲۲۲۶
دوازدهم
۹۸-۹۹
منطق
۱۱۰۲۲۳
دهم
۹۶-۹۷
روانشناسی
۱۱۱۲۲۴
یازدهم
۹۷-۹۸

انتشارات مشاوران آموزش با توجه به منابع فوق، در حال حاضر مجموعه کتاب های هدفدار کنکور پایه ۱۰ و ۱۱ و قلمرو ادبی و قلمرو زبانی را ویژه داوطلبان کنکور ۹۹ منتشر کرده است.

جهت دریافت پک کامل کتاب‌های کنکور ۹۹ انتشارات مشاوران آموزش با ۳۰% تخفیف به لینک زیر مراجعه نمایید.???

منابع کنکور ۹۹ مشاوران آموزش

به بالای صفحه بردن