دکتر مصطفی شهرآئینی

دکتر مصطفی شهرآئینی

مصطفی شهر آئینی

مرتبه دانشگاهی: دانشيار

ملیت: ايرانی

جنسیت: مرد

وضعیت تاهل: متأهل

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

مدارک تحصیلی مصطفی شهرآئینی

ليسانس ۱۳۷۴ فلسفه دانشگاه تهران

فوق ليسانس ۱۳۷۷ فلسفه شلينگ دانشگاه تهران

دکتري ۱۳۸۷ اوائل دوران مدرن (فلسفه دكارت) دانشگاه تهران

سوابق تدریس مصطفی شهرآئینی

دانشگاه تبريز، دانشکده ادبيات، گروه فلسفه

دانشگاه تهران زبان تخصصي  دانشگاه تهران

زبان تخصصي ۲کارشناسي دانشگاه تبريز

فلسفه از بيکن تا هيوم کارشناسي دانشگاه تبريز

زبان تخصصي ۱-۲کارشناسي دانشگاه تبريز

تفسير متون فلسفي به زبان انگليسي ۱-دانشگاه تبريز

فلسفه دکارت کارشناسي ارشد دانشگاه تبريز

فلسفه دکارت دکتري دانشگاه تبریز

تدریس فلسفه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در پژوهشگاه علوم انسانی

مقالات علمی 

۱.ارتباط اخلاق و زیبایی شناسی در فلسفه هیوم
۲.تفسیر هابز از سرشت انسان و تأثیر آن در شکل گیری فلسفه سیاسی او
۳.مبانی مابعدالطبیعی برتری دموکراسی در فلسفه اسپینوزا
۴.نقد کتاب Descartes Embodied: Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science
۵.Spinoza on Method
۶.بررسی و نقد کتاب تاریخ فلسفه ی راتلج؛ ج. ۴
۷.رهیافتی به ابعاد ناآشنای نظام فلسفی هیوم در باب تأسیس جهان بینی بدون خدا
۸.قرائتی نو (غیرارسطویی) از انسان، خدا و جهان در نظام فکری دکارت
۹.مطالعه تطبیقی نفس در نظام فکری باباافضل کاشانی و ذهن در فلسفه دکارت
۱۰.رابطه طبیعت با خدا در دست گاه فکری اسپینوزا
۱۱.نقش خدا در نظام معرفت شناسی دکارت و اوگوستینوس
۱۲.خوانش کربن از فلسفة تطبیقی
۱۳.پیوند میان اندیشه پیشرفت و تفکر فلسفی در غرب، مطالعه موردی: نظام فکری دکارت
۱۴.جایگاه احساس و تخیل در نظام فکری دکارت
۱۵.بررسی مفهوم اضطراب از دیدگاه کی یرکه گور و ژان پل سارتر
۱۶.فرض اهریمن بداندیش و طرح فلسفی دکارت مصطفی شهرآئینی
۱۷.وجود برای دیگری از دیدگاه سارتر
۱۸.نظام فلسفی بابا افضل: طرحی نو در فلسفه اسلامی – ایرانی
۱۹.تناسب سبک ادبی مدیتیشن با روش تحلیل دکارتی تاملات
۲۰.مبانی نظری فلسفه دین کانت در نقدهای سه گانه
۲۱.مبانی نظری فلسفه دین کانت در نقدهای سه گانه
۲۲.مناطق فرهنگی در تمدن اسلامی
۲۳.تأثیر اخلاق اسلامی بر فرهنگ هندو – مسلمان

مصطفی شهرآئینی

1 دیدگاه دربارهٔ «دکتر مصطفی شهرآئینی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن