همایش روش‌های نوین تدریس اقتصاد

همایش روش‌های نوین تدریس اقتصاد

در همایش روش‌های نوین تدریس اقتصاد مهم‌ترین موضوع سخنان مولف کتاب درسی، آقای دکتر عادل پیغامی، بررسی تفاوت مفاهیم «کمبود» و «کمیابی» است. با این توضیحات که: از «کمبود» زمانی استفاده می شود که نیاز به چیزی باشد ولی موجود نباشد، ولی «کمیابی» واقعیت زندگی در این دنیا است.

«کمیابی» شروع مسئله اقتصاد است و همانطور که در کتاب درسی هم اشاره شده: «اقتصاد» علم «انتخاب» است و «انتخاب» زمانی صورت می گیرد که مفهوم «کمیابی» در میان باشد؛

در همایش روش‌های نوین تدریس اقتصاد، بین علم اقتصاد یکی از علومی است که به انسان می‌آموزد بین چندین گزینه، بهترین و سودمندترین آن را انتخاب کند. از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست موضوع «هزینه فرصت» است، با محوریت چگونه با کمک علم اقتصاد «هزینه فرصت» به بهترین نحو مدیریت شود. هم‌چنین به مفاهیم اقتصادی موجود در کتاب درسی، مانند «کالا»، «خدمات»، «انواع کالاها» و… پرداخته شد.

با پرسش و پاسخ و بحث‌هایی دو طرفه که صورت گرفت، ابهامات اصلی در این زمینه برطرف و به سوالات دبیران حاضر در همایش پرداخته شد. جهت توضیح بهتر و مبسوط‌تر مفاهیم اقتصادی فیلم این همایش توسط «مرکز ترویج علوم انسانی» تهیه و قابل دسترسی برای کلیه دبیران است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید